[Błąd] Nie można załadować pliku lub zestawu ‘nunit.framework, Version=3.10.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=2638cd05610744eb’

Mozart.Dodatki.Kanban

Problem

Jeżeli podczas próby uruchomienia dodatku Mozart.Dodatki.Kanban pojawia się poniższy komunikat błędu:

System.IO.FileNotFoundException: Nie można załadować pliku lub zestawu ‘nunit.framework, Version=3.10.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=2638cd05610744eb’ lub jednej z jego zależności. Nie można odnaleźć określonego pliku.
Nazwa pliku: ‘nunit.framework, Version=3.10.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=2638cd05610744eb’

To prawdopodobnie oznacza, że brakuje plików biblioteki.

Rozwiązanie

Należy wgrać brakujące biblioteki:

nunit.framework

Program produkcyjny Mozart pozwala rozszerzyć dostępne funkcji o dodatkowe możliwości. Czasami może zdarzyć się, iż nie zostaną dograne wszystkie potrzebne pliki. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

Komunikat błędu

Mozart, 1.11.138.127: System.IO.FileNotFoundException: Nie można załadować pliku lub zestawu ‘nunit.framework, Version=3.10.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=2638cd05610744eb’ lub jednej z jego zależności. Nie można odnaleźć określonego pliku.
Nazwa pliku: ‘nunit.framework, Version=3.10.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=2638cd05610744eb’
    w System.ModuleHandle.ResolveType(RuntimeModule module, Int32 typeToken, IntPtr* typeInstArgs, Int32 typeInstCount, IntPtr* methodInstArgs, Int32 methodInstCount, ObjectHandleOnStack type)
    w System.ModuleHandle.ResolveTypeHandleInternal(RuntimeModule module, Int32 typeToken, RuntimeTypeHandle[] typeInstantiationContext, RuntimeTypeHandle[] methodInstantiationContext)
    w System.Reflection.RuntimeModule.ResolveType(Int32 metadataToken, Type[] genericTypeArguments, Type[] genericMethodArguments)
    w System.Reflection.CustomAttribute.FilterCustomAttributeRecord(CustomAttributeRecord caRecord, MetadataImport scope, Assembly& lastAptcaOkAssembly, RuntimeModule decoratedModule, MetadataToken decoratedToken, RuntimeType attributeFilterType, Boolean mustBeInheritable, Object[] attributes, IList derivedAttributes, RuntimeType& attributeType, IRuntimeMethodInfo& ctor, Boolean& ctorHasParameters, Boolean& isVarArg)
    w System.Reflection.CustomAttribute.GetCustomAttributes(RuntimeModule decoratedModule, Int32 decoratedMetadataToken, Int32 pcaCount, RuntimeType attributeFilterType, Boolean mustBeInheritable, IList derivedAttributes, Boolean isDecoratedTargetSecurityTransparent)
    w System.Reflection.CustomAttribute.GetCustomAttributes(RuntimeType type, RuntimeType caType, Boolean inherit)
    w System.RuntimeType.GetCustomAttributes(Type attributeType, Boolean inherit)
    w DevExpress.Xpo.Metadata.ReflectionDictionary.DefaultCanGetClassInfoByType(Type classType)
    w DevExpress.Xpo.Metadata.ReflectionDictionary.CanGetClassInfoByType(Type classType)
    w DevExpress.Xpo.Metadata.ReflectionDictionary.ResolveClassInfoByType(Type classType)
    w DevExpress.Xpo.Metadata.ReflectionDictionary.QueryClassInfo(Type classType)
    w DevExpress.Xpo.Metadata.XPDictionary.CollectClassInfos(Boolean addNonPersistent, Assembly[] assemblies)
    w DevExpress.Xpo.Session.UpdateSchema(Assembly[] assemblies)
    w Mozart.Dodatki.Kanban.PluginEntry.run() w G:\Source codes\!MozartAktualny\code\Mozart.Dodatki\Mozart.Dodatki.Kanban\PluginEntry.cs:wiersz 21
    w Mozart.MainForm.extraFunkcje_Click(Object sender, ItemClickEventArgs e) w G:\Source codes\!MozartAktualny\code\Mozart.GUI\Forms\MainForm.cs:wiersz 2242

OSTRZEŻENIE: rejestrowanie informacji o powiązaniach zestawów jest wyłączone.
Aby włączyć rejestrowanie błędów powiązań zestawów, ustaw wartość rejestru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) równą 1.
Uwaga: z włączeniem rejestrowania błędów powiązań zestawów wiąże się pewien spadek wydajności.
Aby wyłączyć tę funkcję, usuń wartość rejestru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].

Scroll to Top