[Błąd] Mozart WWW – Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Helpers.MagazynAsp.ZalogujDoMagazynuBezOtwieraniaSesji(Session session)

Problem

Jeżeli po aktualizacji Mozart Produkcja WWW pojawi się poniższy komunikat błędu to prawdopodobną przyczyną błędu jest brak aktualnych bibliotek systemu magazynowego (Subiekt GT, Subiekt Nexo, Navireo lub enova).

 

Rozwiązanie

Rozwiązaniem problemu jest skopiowanie biblioteki Mozart.DbMagazyn.dll z katalogu programu do katalogu WebDeploy/bin

image

Po przekopiowaniu i ewentualnym nadpisaniu wcześniejszych plików program do produkcji powinien działać prawidłowo.

Komunikat

Server Error in ‘/’ Application.
Object reference not set to an instance of an object.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:

[NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.]
    Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Helpers.MagazynAsp.ZalogujDoMagazynuBezOtwieraniaSesji(Session session) +375
    Mozart.Web.Core.Helpers.XpoHelper.GetNewSession() +52
    Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Views.LarsLaj.StrukturaProduktuView.Page_Init(Object sender, EventArgs e) +11
    System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +52
    System.Web.UI.Control.OnInit(EventArgs e) +97
    System.Web.UI.Page.OnInit(EventArgs e) +14
    System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) +142
    System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +416

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.8.4110.0

Scroll to Top