Plan produkcyjny z arkusza kalkulacyjnego

Mozart Produkcja pozwala na „wklejenie” planu z arkusza kalkulacyjnego.

Funkcja ta jest dostępna z poziomu Produkcja -> Plany produkcyjne:

clip_image002

clip_image004

Pojawi się ekran Prognoza:

Jest to dokładnie ten sam ekran, który jest dostępny z poziomu Zamówień. Posiada wszystkie jego funkcje.

Wklejanie listy do produkcji z Excela

Jedną z funkcji ekranu jest możliwość importu / eksportu zawartości z arkusza kalkulacyjnego.

Na ekranie działają skróty Ctrl + C i Ctrl + V. Po zaznaczeniu wybranego zakresu możemy go skopiować i wkleić do arkusza.

clip_image006

Analogicznie możemy zrobić w druga stronę, czyli z wcześniej przygotowanego arkusza wkleić wcześniej przygotowaną listę do programu.

clip_image008

Nie wszystkie pola są konieczne do wklejenia. Wystarczą pola:

1. Kod

2. Ilość

Pozostałe kolumny są opcjonalne.

Subiekt w firmie produkcyjnej pozwala także na planowanie i analizę zapotrzebowania przy pomocy zewnętrznych narzędzi. Wcześniej opracowany plan możemy w prosty sposób skopiować do programu.

Tak przygotowany plan może posłużyć za podstawę do wygenerowania Zleceń produkcyjnych.

W celu wygenerowania zleceń należy nacisnąć przycisk Generuj zlecenia, który znajduje się w prawym, dolnym rogu ekranu:

clip_image010

Plan możemy także zapisać i wykorzystać w późniejszym terminie, służy do tego przycisk Zapisz plan:

clip_image012

Z tego poziomu możemy także taki plan modyfikować. Dodawać lub usuwać pozycję. Modyfikować ilość, czy zmieniać daty. Możemy także przeanalizować ilość dostępnych materiałów i półproduktów (przycisk Analizuj).

Scroll to Top