Mozart Produkcja dodawanie pluginu

Program do zarządzania produkcją pozwala na dodawanie dodatkowych rozszerzeń do programu.

Aby dodać plugin do Mozarta. Należy:

1. Rozpakować otrzymaną paczkę z pluginem,

2. skopiować pliki pluginu do katalogu z Mozartem,

3. zmodyfikować plik Mozart.ExtraMenu.xml

Modyfikacja pliku Mozart.ExtraMenu.xml

Aby zmodyfikować plik Mozart.ExtraMenu.xml należy wejść do katalogu z Mozartem.

Odnaleźć plik Mozart.ExtraMenu.xml i kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy. Pojawi się menu kontekstowe (Rys. 1):

image

Rys. 1

Na którym wybieramy Edit (lub Edytuj).

Powinno nam się pojawić okno notatnika (Rys. 2):

image

Rys. 2

Aby dodać nowy plugin należy dodać nową sekcję, w której między znacznikami <Nazwa> i </Nazwa> wpiszemy nazwę, która będzie widoczna w Mozarcie (w menu własne) oraz umieścić nazwę pliku z końcówką .dll między znacznikami <Plik> i </Plik>. Tak jak na poniższym przykładzie:

<MenuWlasneTable>

<Nazwa>Naprawianie usuniętych towarów</Nazwa>

<Plik> Mozart.Dodatki.NaprawianieUsunietychTowarow.dll</Plik>

</MenuWlasneTable>

Poniżej przykład zmodyfikowanego pliku (Rys. 3):

image

Rys. 3

Po zmodyfikowaniu pliku uruchamiamy ponownie Mozarta, wchodzimy do menu własne i wybieramy nowo dodaną pozycję:

image

Rys. 4

Scroll to Top