Import z kompletów

Jeżeli podczas problemów z importem Mozart Produkcja

Mozart, 1.11.138.127: System.Exception: Brak podanego symbolu punktu

monitorowania

   w

Mozart.Dodatki.Subiekt.ImportKompletow.Logika.ImportKompletowSerwis.WczytajKonfiguracje(Session

sesja) w G:\Source

codes\!MozartAktualny\code\Mozart.Dodatki\Mozart.Dodatki.Subiekt.ImportKompletow\Logika\ImportKompletowSerwis.cs:wiersz

240

   w Mozart.Dodatki.Subiekt.ImportKompletow.PluginEntry.run() w

G:\Source

codes\!MozartAktualny\code\Mozart.Dodatki\Mozart.Dodatki.Subiekt.ImportKompletow\PluginEntry.cs:wiersz

18

   w Mozart.MainForm.extraFunkcje_Click(Object sender,

ItemClickEventArgs e) w G:\Source

codes\!MozartAktualny\code\Mozart.GUI\Forms\MainForm.cs:wiersz 2241

W katalogu z Mozartem jest plik Mozart.exe.config:

image

, w którym powinien być wpis

<add key=”ImportKompletowPunktMonitorowaniaSymbol” value=”WG”/>
     <add key=”ImportZBazyNexo” value=”false”/>

w tej części wpisu:

value=”WG”

zamiast WG podajemy symbol punktu monitorowania, na który mają być przeniesione komplety.

image

program do zleceń produkcyjnych

Poniższa sekcja odpowiada za wybór, czy import z kompletów ma być robiony z Subiekt GT, czy z Subiekt Nexo:

    <add key=”ImportZBazyNexo” value=”false”/>

dla Subiekt GT wartość powinna być value=”false”

dla Subiekt Nexo wartość powinna być value=”true”

Scroll to Top