Mozart Produkcja–przykładowy opis (wstępna instrukcja)

Poniżej przykładowy opis interfejsu programu Mozart Produkcja. Jet to przykład jak program dla małej firmy produkcyjnej może wspierać codzienną pracę.

Setup można znaleźć na: https://produkcjaprogramy.pl

Tworzenie technologii

W celu zdefiniowanie technologii (struktury / BOM-u produktu lub półproduktu) należy przejść na ekran Składniki:

clip_image002

Wybrać interesującą nas pozycję i naciskamy przycisk Popraw:

clip_image004

Otworzy się ekran Poprawianie danych składnika:

clip_image006

Na którym zmieniamy Typ składnika na Produkt, a następnie ustawiamy Punkt monitorowania (wydział), na którym jest wykonywany dany Produkt / Półproduktu:

clip_image008Po wskazaniu Punktu monitowania (PM) naciskamy przycisk Zapisz. I ponownie otwieramy strukturę (klikamy przycisk Popraw na ekranie Składniki).

Następnie na ekranie Poprawianie danych składnika naciskamy przycisk Struktura:

clip_image010

clip_image012

clip_image014 Pojawił się ekran Struktura składnika (Rys.), na którym w sekcji Składniki naciskamy przycisk Dodaj:clip_image016

Pojawi się Lista składników (kartoteka Towarów z systemu magazynowego) , na której wyszukujemy potrzebną pozycję i naciskamy przycisk Wybierz:

clip_image018

W polu Ilość brutto wpisujemy planowane zużycie materiału i naciskamy przycisk Zapisz:

clip_image020

Analogicznie postępujemy z pozostałymi składnikami.

Po dodaniu składników ekran powinien wyglądać podobnie od poniższego:

clip_image022

W następnej kolejności do technologii dodamy Operacje (czynności technologiczne), aby to zrobić na ekranie Struktura składnika w sekcji Operacje naciskamy przycisk Dodaj:

clip_image024

Pojawi się okno Słownik operacji, w którym wyświetla się lista wszystkich, dotychczas dodanych do programu operacji (w przykładzie jest puste):

clip_image026

Naciskamy przycisk Dodaj.

Pojawia się ekran Operacja, na którym wypełniamy pola:

a) Symbol

b) Nazwa

c) Opis (opcja)

clip_image028

I naciskamy przycisk Zapisz.

Operacja została dodana do słownika i aby przypisać ją do technologii (struktury) należy na ekranie Słownik operacji zaznaczyć Operację i nacisnąć przycisk Wybierz:

clip_image030

Pojawił się ekran Operacja, na którym w polu Ilość wpisujemy ilość danej czynności na jedną jednostkę produktu (zwykle 1) i naciskamy przycisk Zapisz:

clip_image031

Po dodaniu wszystkich składników i operacji wychodzimy zapisując wprowadzone zmiany.

Poniżej końcowy efekt:

clip_image033

Generowanie Zleceń produkcyjnych z Zamówień od Klienta

clip_image035

clip_image037

Zlecenia produkcyjne

W celu uruchomienia Zlecenia produkcyjnego należy przejść na ekran Zlecenia:

clip_image039

Aby uruchomić Zlecenie produkcyjne należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy są dostępne składniki (surowce lub materiały). Służy do tego funkcja Bilansowanie, którą uruchamiamy poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w kolumnie BOM na wybranym zleceniu:

clip_image041

Przydzielanie produkcji

clip_image043

Otwiera się ekran KanbanView, na którym widzimy z jednej strony linię czasu dla:

a) Punktów monitorowania (wydziałów) lub

b) Maszyn

Między widokami przechodzimy klikając w odpowiednia zakładkę:

clip_image045

Oprócz linii czasu, z prawej strony ekranu mamy, w zależności od wybranej zakładki listę:

a) Zleceń,

b) Operacji.

Zlecenia lub operację możemy przesuwać na poszczególne wydziały lub maszyny tworząc harmonogram prac.

Raportowanie postępu prac

Ekran do raportowania wykonanej pracy przez Operatora

W dolnej części ekranu mamy listę otwartych , przydzielonych do planu zleceń, z której Użytkownik wybiera zadanie, które chce realizować:

clip_image047

Na ekranie można odfiltrowac zlecenie przypisane w planie do konkretnej maszyny:

clip_image049

Po wybraniu zlecenia, Użytkownik wskazuje operację (czynność), którą chce wykonać:

clip_image051

Naciska przycisk Rozpocznij operację, pojawia się ekran potwierdzający rozpoczęcie pracy:

clip_image052

Ekran przechodzi na zakładkę Rozpoczęte operacje:

clip_image054

Na którym możemy albo nacisnąć przycisk Drukuj etykietę lub Zakończ operację:

clip_image056

Naciśnięcie przycisku Drukuj operację skutkuje pojawieniem się okno, w którym wpisujemy wykonaną ilość:

clip_image058

clip_image059

W efekcie czego pojawi nam się etykieta oraz powstanie raport na zadaną ilość.

clip_image061

Naciśnięcie przycisku Zakończ operację pozwala na zapisanie czasu pracy, który zostanie przypisany do danego zlecenia:

clip_image062

clip_image064

Scroll to Top