Mozart–wybrany opis możliwości

Poniżej zawarty jest częściowy wykaz Możliwości programu.

Mozart to:

  • Program do produkcji
  • program  do kontroli produkcji
  • program do planowania produkcji excel
  • program dla małej firmy produkcyjnej
  • program do zleceń produkcyjnych
  • program produkcyjny
  • program magazynowo-produkcyjny
  • kontrola produkcji program
  • program do zarządzania produkcją
  • Subiekt w firmie produkcyjnej

1. Schemat technologiczny, wykaz operacji.

Wykaz operacji dostępny jest w programie w Menu Słownik i-> Operacje

clip_image002

Lista schematów technologicznych jest dostępna na ekranie Składniki

clip_image004

clip_image006

Przypominam, że to Państwo wprowadzali te schematy do systemu.

2. Przepływ materiałów /produkcji …

Do wizualizacji przepływu służy ekran Zlecenia i podzlecenia, gdzie w formie tabelarycznej widzimy przepływ produkcji. Poszczególne etapy wyświetlane są w osobnych kolumnach, mają swoje statusy

a) Nierozpoczęty,

b) Wydany – czyli rozpoczęty

c) Wydany i Zakończony

Zmiany statusów oprócz oznaczenia znakowego rozróżniane są także poprzez kolor wypełnienia.

Ekran Zlecenia:

clip_image008

Inny sposób przedstawienia zlecenia i jego postępu oferuje ekran Podzlecenia:

clip_image010

System działa Online i na bieżąco zbiera informacje do niego wprowadzane. Zarówno wprowadzane z poziomu interfejsu Desktopowego jak i Webowego. Jeżeli Użytkownik wprowadzi do systemu numery partii (LOT / BATCH number) to program zapewni pełną identyfikację zarówno po stronie Mozarta jak i systemu magazynowego (Subiekt).

3. Baza sprzętu kontrolno-pomiarowego – statusy, wyniki sprawdzeń

Program pozwala na przechowywanie informacji o sprzęcie w formie słowników maszyn i narzędzi:

clip_image011

Słownik maszyn:

clip_image013

Słownik narzędzia:

clip_image015

Wyniki sprawdzeń gromadzone są jako raporty operacji sprawdzenia i są dostępne z poziomu raportu Zestawienia -> Raporty pracowników:

clip_image016

4. Baza maszyn …

Baza maszyn jest i jest wykorzystywana m.in. przy przydzielaniu zleceń na poszczególne stanowiska. Pracownicy mogą raportować wykonanie pracy na określonej maszynie.

W pkt. 3 było już wspominane o słownikach maszyn, dodatkowo jest dostępny podstawowy moduł utrzymania ruchu, w którym można wprowadzać dodatkowe parametry.

5. Rejestrowanie awarii i innych zdarzeń niepożądanych

Raportowanie operacji może dotyczyć także awarii i zdarzeń niepożądanych. Wystarczy zdefiniować słownik zdarzeń i awarii oraz dodać ją jako operacje do słownika. Następnie takie operacje można raportować.

6. Rejestrowanie parametrów środowiskowych …

Raport parametrów środowiskowych traktujemy jak raport operacji. Do słownika dodajemy operację Raport parametrów środowiskowych i w trakcie raportowania Użytkownik podaje wartości.

7. Możliwość wyliczania rzeczywistego kosztu wytworzenia …

Program Mozart pozwala na kalkulacje planowanego kosztu wytworzenia jak i na wyliczenie rzeczywistego na podstawie podanych danych oraz analizę różnic kosztu planowanego i rzeczywistego.

W ramach kalkulacji kosztów zarówno planowanych jak i rzeczywistych możemy uwzględniać:

a) Koszty składników,

b) Koszty pracy Pracowników produkcji,

c) Koszty pracy maszyn,

d) Dodatkowe koszty, np. energii,

e) Przypisywać koszty z dokumentów kosztowych.

Przypominam, że ze względu na specyfikę działalności nie zawsze jest możliwość wyliczenia rzeczywistego kosztu wytworzenia, a co najwyżej zbliżonego do rzeczywistego.

8. Panelu informacyjnego dla Pracownika …

Paneli informacyjny Pracownika dostępny jest pod adresem:

http://10.0.100.100:8081/Views/Koszty/ZarobkiPracownikaView.aspx

clip_image017

Scroll to Top