[Błąd]–problem z uruchomieniem

[Problem]

Podczas próby uruchomienia programu pojawia się poniższy komunikat błędu.

[Rozwiązanie]

Jeżeli podczas pracy z programem Mozart Produkcja w wersji dla Navireo (lub Subiekt GT, Nexo) pojawia się poniższy komunikat błędu to należy pobrać aktualna wersję programu.

[Komunikat błędu]

Mozart, 1.11.138.127: System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint “FK_PozycjeDokumentow_Towar”. The conflict occurred in database “SorimexMozart”, table “dbo.PozycjeDokumentow”, column ‘Towar’.

The statement has been terminated.

   w System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)

   w System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)

   w System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)

   w System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)

  w System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()

   w System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()

   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted)

   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)

   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)

   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)

   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteScalar()

   w Mozart.DbMagazyn.NavireoMagazyn.UpdateTowary(Boolean argCzyUsuwac) w G:\Source codes\!MozartAktualny\code\Mozart.Navireo\Navireo\DbMagazyn.cs:wiersz 466

   w Mozart.Types.Magazyn.UpdateTowary(Boolean argCzyUsunac) w G:\Source codes\!MozartAktualny\code\Mozart.Core\Types\Magazyn.cs:wiersz 486

   w Mozart.Baza.Db.AktualizujDaneTowarowZMagazynu() w G:\Source codes\!MozartAktualny\code\Mozart.DAL\Baza\Progs\Db.cs:wiersz 626

   w Mozart.Baza.Db.open() w G:\Source codes\!MozartAktualny\code\Mozart.DAL\Baza\Progs\Db.cs:wiersz 435

ClientConnectionId:bdae6431-862b-4090-a8d2-fbd27800f550

Error Number:547,State:0,Class:16

Scroll to Top