Analiza potrzeb–2020-11-04

Firma aktualnie chce skupić się na możliwości bardzo prostego zaplanowania produkcji, bez szczegółowego raportowania pracy na danego pracownika. Praktycznie wystarczy rozchód materiałów oraz ewentualnie czas pracy maszyny. Wrzucenie zleceń na obecnie 2, a niedługo 3 maszyny CNC. Obsługą planowania zajmuje się właściciel, który jednocześnie chciałby mieć możliwość bilansowania potrzeb materiałowych, które obecnie prowadzone są w arkuszu kalkulacyjnym (Excelu). Możliwość ułożenia prostego planu obłożenia maszyny na podstawie przewidywanego czasu obróbki to także coś, co chcielibyśmy wdrożyć.

Lista pytań / zagadnień:

  • czy wymagana jest wersja PRO Subiekta nexo?

Tak, do współpracy z Mozartem potrzebny jest Subiekt Nexo w wersji Pro

  • jak szybko przygotowywana jest nowa wersja Mozarta w stosunku do nowych wydań Nexo?

Zwykle jest to kwestia dnia, dwóch.

  • praca na indeksach zawierających zdefiniowane jednostki pomocnicze w Subiekcie.

Program Mozart Produkcja wspiera pracę na jednostkach pomocniczych. Należy tylko pamiętać o przelicznikach w Nexo.

  • Wymaganie bilansowania materiałów na podstawie stanów bieżących, zamówień do dostawców oraz zamówień i zleceń produkcyjnych wpisanych do systemu – rozpisane w czasie czy na zasadzie sumy? Czy system bierze pod uwagę potwierdzone terminy realizacji na zamówieniu do klienta?

Podczas bilansowania brane pod uwagę mogą być stany bieżące, rezerwacje i rezerwację pod zlecenia produkcyjne. W przypadku analizowania zamówień od Klientów uwzględniamy zapotrzebowanie na realizację zamówień i rezerwacje. BOM może być przedstawiony w formie sumy jak i z rozbiciem na terminy, zależy to od analizowanego kontekstu.

Uwzględnianie terminów realizacji zamówień do dostawców możemy dodać w ramach wdrożenia.

  • czy tworzone w Nexo dokumenty zachowują schemat autonumeracji z systemu jeżeli będzie potrzebne ręczne stworzenie dokumentu wydania z magazynu?

Tak, zachowują. Do tworzenia dokumentów wykorzystujemy wewnętrzne mechanizmy Subiekta Nexo, które pilnują prawidłowej numeracji.

  • jak system radzi sobie przy raportowaniu produkcji jeżeli rzeczywiste zużycie przekroczyło normatyw? Czy tworzone są dodatkowe dokumenty rozchodowe na pokrycie nadwyżki?

Domyślnie tworzy rozchód na „nadwyżkę”, a różnica jest widoczna w raportach. W ramach wdrożenia może być tworzony osobny dokument, z dodatkowym opisem.

  • w raporcie produkcji raportowanie zepsuć – czy system jest w stanie stworzyć dodatkowy dokument RW o innym symbolu jeżeli potrzebne było wydanie materiału na naprawę wady produkcyjnej?

Program pozwala raportować braki oraz odpady, w ramach wdrożenia można dodać dodatkowy opis lub generować inne dokumenty.

  • czy przy pracy na materiałach z magazynu powierzonego, których wartość księgowa wynosi zero potrzebne jest tworzenie osobnych receptur czy można stworzyć recepturę ogólną, gdzie w trakcie przygotowywania zlecenia produkcyjnego wybiera się magazyn rozchodowy?

Wystarczy wybrać magazyn do rozchodu materiałów, a program sam pobierze właściwą cenę (koszt).

  • możliwości łatwego kopiowania receptur dla produkcji jednostkowej, która różni się normatywem zastosowanych materiałów

Tak, program pozwala na kopiowanie istniejących technologii i tworzenie na ich podstawie nowych.

  • obsługa zamienników na etapie receptur oraz raportowania produkcji.

Program posiada podstawową obsługę zamienników, należałoby przeanalizować wymagania i sprawdzić, czy obecne funkcje są wystarczające.

Scroll to Top