Utrzymanie ruchu–początek modułu

Moduł utrzymania ruchu jest dostępny pod innym adresem niż pozostałe moduły WWW programu Mozart Produkcja.

Moduł pozwala na dopisywanie planowanych zdarzeń dotyczących poszczególnych maszyn. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaplanować remonty i prace serwisowe.

Moduł pozwala także na gromadzenie informacji o wszelkich, także niezaplanowanych zdarzeniach.

Przez zdarzenia rozumiemy zaplanowane prace serwisowe, remonty, a także nieprzewidziane sytuacje jak awarie.

Moduł pozwala także na wyliczenie wskaźnika OEE dla poszczególnych maszyn.

Działa on we współpracy z Subiekt GT, Subiekt Nexo Pro i Navireo

clip_image002

Wybór maszyn

clip_image004

Dodawanie planowanego zdarzenia

Aby dodać nowe zdarzenie należy kliknąć w wierszu wybranej maszyny prawym przyciskiem myszy (PPM) i z wyświetlonego menu kontekstowego (okna) wybrać pozycję New Appointment:

clip_image006

Pojawi się okno, w którym możemy wpisać nazwę zdarzenia oraz ustawić parametry czasowe takiego zdarzenia:

clip_image008

Widoki

Moduł posiada kilka widoków pozwalających na zobrazowanie sytuacji. Możemy wybierać pomiędzy różnymi widokami dziennymi, czyli wariacjami widoków kalendarza. Możemy także skorzystać z widoku Agendy.

Day

clip_image010

Work Week

clip_image012

Week

clip_image014

Timeline

clip_image016

Agenda

clip_image018

Obliczanie OEE

clip_image020

Aby wyliczyć wskaźnik OEE wybieramy zakres dat, dla których chcemy wyliczyć wskaźnik. Na podstawie danych z raportów operacji program wylicza wydajność, a z modułu utrzymania ruchu pobiera dostępność.

clip_image021

Scroll to Top