Podstawowe funkcjonalności interfejsu – co warto wiedzieć o interfejsie Mozart Produkcja

1. Wstęp

Dokument ten jest zbiorem informacji na temat pewnych (nie zawsze znanych) funkcjonalności interfejsu aplikacji Mozart Produkcja, czyli o:

– filtrowaniu

– grupowaniu

– możliwości modyfikacji widoku tabel

Informacje te znajdują się w dokumentacji głównej oraz w innych materiałach związanych z Mozart-em, dokument ten służyć ma jako szybkie przypomnienie tych informacji.

2. Filtrowanie

Mozart posiada trzy podstawowe metody filtrowania. Do pierwszej uzyskujemy dostęp klikając PPM na nagłówku kolumny (np. w tabeli bilansowania) , pojawi się menu:

clip_image001

Rys. 18 Menu filtrowania.

Do wyboru mamy:

– Sort Ascending (sortowanie rosnące)

– Sort Descending (sortowanie malejące)

– Clear Sorting (brak sortowania)

– Group By This Column (grupuj według kolumny)

clip_image003

Rys. 19 Grupowanie według kolumny.

Umożliwia to pogrupowanie np. surowców w zależności od używanych jednostek miary.

– Group By Box

– Column Chooser (dodawanie, usuwanie kolumn z widoku)

– Best Fit (optymalizacja szerokości kolumny)

– Clear Filter (powrót do domyślnego filtrowania)

– Filter Editor (edytor zapytań filtrujących)

clip_image004

Rys. 20 Edytor zapytań filtrujących.

W edytorze zapytań możemy utworzyć formułę filtrowania. Aby dodać nową formułę klikamy LPM w plusa znajdującego się na prawo od „And” (lewy górny róg ekranu edytora). Klikając w pole „Nazwa” wybieramy kolumnę, klikając w środkową część zapytania wybieramy rodzaj działania:

clip_image005

Rys. 21 Lista działań.

Natomiast w ostatniej części „enter a value” wpisujemy żądaną wartość. Zapytania usuwamy klikając w krzyżyk znajdujący się po prawej stronie zapytania.

– Best fit (all columns) (optymalizuję szerokość wszystkich kolumn)

Drugim sposobem na filtrowanie wyników jest wykorzystanie pierwszego (dodatkowego) wiersza w tabeli (np. bilansowania):

clip_image007

Rys. 24 Filtrowanie przy użyciu komórki do filtrowania.

w zaznaczonej komórce wpisujemy interesującą nas wartość ograniczając wyświetlaną zawartość do

oczekiwanej grupy.

Dostęp do trzeciej metody filtrowania (zaawansowane filtrowanie) uzyskamy klikając w trójkącik, który pojawi się (pod warunkiem, iż w opcjach mamy zaznaczoną opcję zaawansowane filtrowanie) na prawo od nazwy kolumny gdy na nią najedziemy:

clip_image009

Rys. 25 Filtrowanie trzecia metoda.

, po kliknięciu (lewym klawiszem myszy) pojawi się menu z opcjami do wyboru:

clip_image010

Rys. 26 Filtrowanie -menu.

, na liście wyświetlone zostały 3 podstawowe opcje oraz lista możliwych wyników (w tym przypadku lista wszystkich dat wysyłki):

– opcja Custom uruchomi ekran:

clip_image011

Rys. 27 Ekran parametrów filtrowania.

W komórkach znajdujących się z lewej strony wybieramy rodzaj porównania, a z prawej wpisujemy bądź wybieramy z listy żądaną wartość.

3. Grupowanie

Mozart umożliwia zaznaczanie kilku wierszy naraz (i wykonywanie, niektórych operacji) jednocześnie. Służą do tego (podobnie jak np. w Windowsach) przyciski ctrl i shift. Przytrzymując przycisk ctrl i klikając lewym przyciskiem myszy (LPM) na wybrane komórki, zaznaczamy je (grupujemy) i możemy wykonać wybraną operację (np. wstępne bilanoswanie) na wszystkich zaznaczonych komórkach jednocześnie. Druga kombinacja, z przyciskiem shift pozwala nam wybrać początkowy wiersz zaznaczenia praz końcowy, a interfejs sam zaznaczy wszystkie komórki pomiędzy tymi punktami.

4. Modyfikacja widoku tabel

Wszystkie tabele w aplikacji Mozart są w większym lub mniejszym stopniu modyfikowalne. Możemy je modyfikować na kilka sposobów:

  • dodając nowe kolumny
  • dodając elementy grupujące
  • modyfikując kolorystykę ekranu (ustawienia kolorów znajdują się w menu Program -> Systemowe -> Konfiguracja na zakładce kolory)

Aby dodać nowe kolumny i/lub element grupujący klikamy prawym przyciskiem myszy na nagłówku dowolnej kolumny i z menu wybieramy kolumny -> pokaż/ukryj kolumny, pojawia się okienko:

clip_image013

Rys. 35 Okno Pokaż/Ukryj kolumny.

z którego możemy przeciągnąć wybraną kolumnę na tabele. Jeżeli przeciągniemy ją na inną kolumnę to pojawi się ono obok niej, natomiast jeżeli przesuniemy ją na „szary” obszar pomiędzy tabelą, a paskiem narzędziowym to dodamy nowy element grupujący.

Scroll to Top