Mozart Produkcja Zmiany Deploy WWW

Deploy NewWebDeploy 2020-11-14

http://loclahost/Views/Koszty/ZarobkiPracownikaView.aspx

Na ekranie /Koszty/ZarobkiPracownikaView.aspx dodano przycisk Wyloguj, który wylogowuje Użytkownika na ekran Logowania:

clip_image002

clip_image004

Pozwala to na sprawdzenie czasów pracy i szacunkowego wynagrodzenia dla kolejnego Użytkownika.

http://localhost/Views/Celmar/RaportowanieOperacjiZCzasamiIlosciamiNewView.aspx

Na ekranie Celmar/RaportowanieOperacjiZCzasamiIlosciamiNewView.aspx zmieniono układ poszczególnych przycisków i kolumn:

clip_image006

Scroll to Top