Mozart Produkcja–błąd ‘DevExpress.Xpo.Session Mozart.Baza.Core.FabrykaSesjiXpo.PobierzNowaSesje()’

Problem

Jeżeli w trakcie próby użycia funkcji w programu pojawi się poniższy błąd, to oznacza, ze konieczna jest instalacja nowej wersji rozszerzenia.

Przyczyną tego problemu jest aktualizacja bibliotek DevExpress, której efektem jest konieczność aktualizacji wszystkich pluginów.

 

Komunikat Błędu

Mozart, 1.11.138.127: System.MissingMethodException: Nie odnaleziono metody: ‘DevExpress.Xpo.Session Mozart.Baza.Core.FabrykaSesjiXpo.PobierzNowaSesje()’.
    w Mozart.Dodatki.Subiekt.ImportPolDodatkowych.PluginEntry.run()
    w Mozart.MainForm.extraFunkcje_Click(Object sender, ItemClickEventArgs e) w L:\SourceCodes\Mozart-1.0\code\Mozart.GUI\Forms\MainForm.cs:wiersz 2241

Rozwiązanie

Kontakt pomoc@aptor.pl i wgranie nowej wersji rozszerzenia (pluginu).

Scroll to Top