Mozart Produkcja w Radomiu

W lutym 2021 zakończyliśmy kolejna wdrożenie oprogramowania Mozart. Program został uruchomiony, w przynajmniej na chwilę obecną docelowej konfiguracji. Program wspiera produkcję lakierów do paznokci w połączeniu z wykorzystywanym w zakładzie Subiekt GT. Wdrożenie przeprowadziliśmy przy wsparciu lokalnego Partnera Insert.

Zgodnie z potrzebami użytkowników wdrożono uproszczony proces polegający na drukowaniu papierowych kart, które są przekazywane na produkcje. Program pozwala na sprawdzenie, czy na magazynach mam odpowiednią ilość materiałów do produkcji i sygnalizuje moment zejścia poniżej stanów minimalnych. Pracownicy produkcji wypełniają karty wydrukowane z programu, podają rzeczywiste zużycie poszczególnych składników i faktycznie wyprodukowaną ilość. Na podstawie tych kart operator programu wprowadza dane do raportu, który wystawia komplet dokumentów RW (rozchód wewnętrzny) i PW (przychód wewnętrzny) z uwzględnieniem rzeczywistych cen surowców.

Użytkownicy programu zostali przeszkoleni z zakresu korzystania z programu łącznie z możliwością samodzielnej edycji wydruków przekazywanych na produkcję przy pomocy edytora Amadeusz. Do celów analitycznych wykorzystywany jest eksport danych do arkusza kalkulacyjnego. Dzięki współpracy z Wdrożeniowcem Subiekta dostarczyliśmy wszystkie potrzebne raporty analityczne. 

W najbliższym czasie rozważane jest wprowadzenie śledzenia numerów partii zarówno surowców jak i wyrobów gotowych.

Scroll to Top