Mozart Produkcja wdrożony między Kaliszem, a Sieradzem

Z radością informujemy, że we współpracy z Partnerem firmy Insert z okolic Kalisza zakończyliśmy bardzo krótkie wdrożenie w firmie produkującej opakowania tekturowe. Podstawowe założenia wdrożenia były dwa:

1. uruchomienie w możliwie krótkim czasie generowania obiegu dokumentów na potrzeby pełnej księgowości.

2. możliwie prosta obsługa, z ograniczoną liczbą kroków.

Proces produkcji uwzględnia możliwość, że półwyrób w postaci gotowego wykroju może być zarówno wykonany na miejscu, w procesie przetworzenia tektury, jak i zakupiony jako składnik. W zależności od wybranej ścieżki konfiguracja programu pozwala na uruchomienie procesu produkcji półproduktów lub w przypadku odpowiednich stanów magazynowych na bezpośrednią produkcję wyrobu gotowego. Kolejnym istotnym założeniem była możliwość podania rzeczywistego zużycia surowców, uwzględnienie ew. braków oraz możliwość założenia i raportowania odpadów w postaci makulatury.

Ze względu na mocno ograniczony czas i goniące terminy zdecydowaliśmy się na uproszczoną konfigurację. Punktem wyjścia dla produkcji jest Zamówienie od Klienta. Dotyczy to również przypadku zamówienia na magazyn/stan, gdzie Klientem jest Użytkownik. Następnym krokiem jest sprawdzenie, czy są dostępne wszystkie surowce i rezerwacja składników pod daną produkcję. Po czym drukowana jest karta zlecenia, którą uzupełniają Pracownicy Produkcji. Na podstawie karty Biuro wprowadza dane do systemu. Następnie w Subiekcie dzięki funkcji zrealizuj jako fakturę, wystawia komplet potrzebnych dokumentów.

Przeprowadzone wdrożenie ma być punktem wyjścia do większego wykorzystania możliwość planowania, śledzenia i rozliczania procesu produkcji.

Scroll to Top