Aktywacja licencji – Mozart Produkcja

Żeby aktywować licencje należy w programie skorzystać z menu Pomoc -> O programie

clip_image002

Pojawi się ekran O programie, na którym klikamy przycisk Licencja

clip_image003

Pojawi się ekran Licencji

clip_image004

Korzystając z opcji:

· Wczytaj licencję z pliku

· Zapisz licencje do pliku

Możemy zapisać licencje (i przesłać do aktywacji) albo wczytać.

To samo okno pojawia się jeżeli korzystamy z licencji demo programu.

Scroll to Top