Mozart Produkcja–przykładowe skrypty

Poniżej 3 przykładowe skrypty SQL, które mogą być użyteczne podczas prac serwisowych i/lub wdrożeniowych z Mozartem.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie, w sekcji:

https://produkcjaprogramy.pl/pliki-do-pobrania/

Skrypt wyszukujący wszystkie Półprodukty (pozycje o statusie Produkt, ale nie będące wyrobami końcowymi)

Select Kod, Nazwa from xpoTowView

INNER JOIN xpoTowary ON xpoTowView.TowId = xpoTowary.TowId

where xpoTowary.ProduktGotowy = 0 and xpoTowary.TypSkladnika = ‘P’

Ustawianie/usuwanie znacznika Produkt finalny w Mozarcie

update xpoTowary set ProduktGotowy = 1 where TowId in ( select TowId from xpoTowView where Kod = ‘????’);

Ustawianie/usuwanie typ kartoteki w Mozarcie z Produkt na Materiał

update xpoTowary set TypSkladnika = ‘M’ where TowId in (select TowId from xpoTowView where Kod = ‘???’);

Scroll to Top