Na czym polega proces efektywnego planowania produkcji?

Chociaż na pozór planowanie produkcji wydaje się nieskomplikowaną czynnością, to w rzeczywistości jest to jeden z najważniejszych i najbardziej wymagających procesów produkcyjnych. Niejednokrotnie to właśnie od efektywnego planowania produkcji zależy powodzenie sprzedaży, utrzymywanie odpowiednio wysokich stanów magazynowych oraz zasobów w swoim przedsiębiorstwie. Łatwo tutaj zatem o proste błędy dlatego warto wiedzieć, czym jest dokładnie planowanie produkcji oraz jak robić to efektywnie.

Planowanie produkcji – co to takiego?

Zgodnie z definicją, którą można znaleźć w nomenklaturze logistycznej, planowanie produkcji to nic innego jak ciąg czynności mający na celu zarządzanie, optymalizację i kontrolę produkcji w danym przedsiębiorstwie. Innymi słowy, planowanie produkcji pozwala na, przynajmniej w ujęciu relatywnym, określenie potrzeb produkcyjnych na rzecz swoich klientów i kontrahentów oraz wdrożenie mechanizmów obniżających koszty produkcji.

Dodatkowo odpowiednie planowanie produkcji pozwala na redukcję czasu niezbędną do wykonania określonych zadań podczas produkcji czy też skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie danej jednostki produkcyjnej. Dzięki temu odpowiednie planowanie produkcji pozwala na sporo oszczędności w różnych aspektach oraz na bardziej wydajną i efektywną pracę całego przedsiębiorstwa.

Jakie czynniki są brane pod uwagę przy planowaniu produkcji?

By w odpowiedni sposób zaplanować produkcję w swoim przedsiębiorstwie, niezbędne jest określenie kilku ważnych aspektów. Zaliczają się do nich przede wszystkim:

· Analiza zasobów oraz materiałów niezbędnych w procesie produkcyjnym – jest to bardzo istotny element, gdyż by zaplanować produkcję, konieczne jest określenie, jakiego rodzaju, ilości oraz jakości materiałów dana firma potrzebuje. Pozwala to na uniknięcie zbędnych kosztów oraz wyklucza możliwość zalegania materiałów i części produkcyjnych w magazynach;

· Określenie zasobów własnych – kolejną istotną kwestią jest konieczność określenia, jakie są moce produkcyjne w danym przedsiębiorstwie oraz jak szybko wybrane zamówienie może zostać zrealizowane tj. dostarczone jako gotowy produkt do klienta;

· Optymalizacja – inną istotną kwestią jest odpowiednie zarządzanie zespołem, czasem potrzebnym na produkcję i dystrybucję swoich wyrobów czy też optymalizacja kosztów. Pozwala to na spore oszczędności w przedsiębiorstwie oraz usprawnia sam proces produkcyjny.

Na podstawie wyżej przedstawionych argumentów można śmiało stwierdzić, iż by dobrze zaplanować produkcję, konieczne jest określenie kilku istotnych czynników.

Dlaczego planowanie produkcji jest tak istotną kwestią?

Jak zostało to przedstawione powyżej planowanie produkcji, jest bardzo istotną kwestią ze względu na ogromne korzyści, jakie ze sobą niesie. Przede wszystkim usprawnia ono sam proces logistyczny w danej firmie, gdyż wówczas odgórnie wiadomo jaka ilość produktów ma zostać wytworzona w danym czasie i miejscu. Co więcej, dzięki temu można dowiedzieć się jakiego rodzaju materiały oraz jakie moce produkcyjne są potrzebne do zrealizowania danego zamówienia. Pozwala to na ogromną oszczędność czasu, finansów, a także podnosi to wydajność pracy.

Dodatkowo dzięki planowaniu produkcji oraz oszczędzaniu większej ilości środków można je przeznaczyć np. na inwestycję w swoje przedsiębiorstwo czy też na zmotywowanie swojej kadry pracowniczej. Dzięki temu w przyszłości proces produkcji będzie jeszcze bardziej efektywny i szybszy co również może przełożyć się na lepsze relacje ze swoimi klientami i kontrahentami. Na koniec warto również wspomnieć o możliwości ograniczenia wydatków na powierzchnię magazynową. Dzięki użyciu takim programom do zarządzania produkcją jak na przykład Excel im mniejsza jest powierzchnia magazynowa, tym mniejsze koszty prowadzenia swojej działalności gospodarczej.

Link do nagrania pokazującego możliwości moduł do automatycznego planowania produkcji (Harmonogramowanie / APS):

https://www.youtube.com/watch?v=xOf-HHUz-zg&t=159s

i opisów:

https://produkcjaprogramy.pl/2019/09/10/mozart-projekty-dodatkowa-funkcja/

Scroll to Top