Komunikat błędu po wgraniu nowego WebDeploya

Błąd

Jeżeli po wgraniu nowego deploya WWW na ekranie /Views/4mass/RaportowanieOperacjiView.aspx pojawia się poniższy (w sekcji Komunikat) komunikat błędu to oznacza, że prawdopodobnie w katalogu bin Mozarta WWW mamy niepotrzebne pliki.

Rozwiązanie

Proszę usunąć z katalogu WWW plik :
Mozart.Dodatki.NowyModulHarmonogramowania.dll znajdujący się w  katalogu bin.

Jeżeli i to nie pomoże to proszę spróbować usunąć wpis w bazie danych z tabeli XpoObject, poniżej komenda :

delete from XPObjectType where TypeName like'%ScheduleData%';

Proszę pamiętać, że aktualne pliki instalacyjne można znaleźć pod adresem:
https://produkcjaprogramy.pl/pliki-do-pobrania/

Komunikat

Błąd serwera w aplikacji ‘/’.
Dictionary already contains ClassInfo ‘Mozart.Dodatki.NowyModulHarmonogramowania.Models.ScheduleData’. Possible reason: the assembly [Mozart.Dodatki.NowyModulHarmonogramowaniaAdapter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null] has been loaded twice.
Opis: Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web wystąpił nieobsługiwany wyjątek. Aby uzyskać dodatkowe informacje o błędzie i miejscu jego występowania w kodzie, przejrzyj ślad stosu.
Szczegóły wyjątku: System.InvalidOperationException: Dictionary already contains ClassInfo ‘Mozart.Dodatki.NowyModulHarmonogramowania.Models.ScheduleData’. Possible reason: the assembly [Mozart.Dodatki.NowyModulHarmonogramowaniaAdapter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null] has been loaded twice.
Błąd źródła:
Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web został wygenerowany nieobsługiwany wyjątek. Informacje dotyczące pochodzenia i lokalizacji wyjątku można zidentyfikować przy użyciu poniższego śladu stosu wyjątku.
Ślad stosu:
[InvalidOperationException: Dictionary already contains ClassInfo ‘Mozart.Dodatki.NowyModulHarmonogramowania.Models.ScheduleData’. Possible reason: the assembly [Mozart.Dodatki.NowyModulHarmonogramowaniaAdapter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null] has been loaded twice.]
DevExpress.Xpo.Metadata.ReflectionDictionary.QueryClassInfo(Type classType) +381
DevExpress.Xpo.Metadata.XPDictionary.CollectClassInfos(Boolean addNonPersistent, IEnumerable`1 assemblies) +167
DevExpress.Xpo.Session.UpdateSchema(Assembly[] assemblies) +30
DevExpress.Xpo.Session.UpdateSchema() +37
Mozart.Web.Core.Helpers.XpoHelper.GetDataLayer() +700
Mozart.Web.Core.Helpers.XpoHelper.get_DataLayer() +92
Mozart.Web.Core.Helpers.XpoHelper.GetNewSession() +10
Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Views._4mass.RaportowanieOperacjiView.Page_Init(Object sender, EventArgs e) +8
System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +52
System.Web.UI.Control.OnInit(EventArgs e) +97
System.Web.UI.Page.OnInit(EventArgs e) +14
System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) +142
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +416
Informacje o wersji: Wersja Microsoft .NET Framework:4.0.30319; Wersja ASP.NET:4.8.4330.0

Scroll to Top