Błąd–podczas tworzenia i modyfikowania rezerwacji

Problem

Jeżeli na nowej bazie Mozarta, podczas bilansowania lub w momencie raportowania zlecenia pojawi się poniższy komunikat to prawdopodobnie w bazie systemu magazynowego jest już Kontrahent o numerze NIP: 111-111-11-11. Takiego numeru NIP używa domyślny Kontrahent Rezerwacja, którego Mozart używa do obsługi rezerwacji składników.

Rozwiązanie

Należy ręczenie utworzyć Kontrahenta o symbolu i nazwie REZERWACJA

Komunikat

System.InvalidOperationException: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800414C0): Wyjątek od HRESULT: 0x800414C0
    w InsERT.Kontrahent.Zapisz()
    w Mozart.DbMagazyn.SubiektMagazyn.SetZam(String argTypDok, Int32& argDokId, String& argDokNr, String argKontrah, Int32 argMag, ZawDok[]& argZawDok, String argOpis, Decimal& argWart, Boolean argCzyTylkoStan, Boolean argAddRez, IEpilogDokumentu argEpilog, Boolean argCzyBlokStan) w L:\SourceCodes\Mozart-1.0\code\Mozart.Subiekt\SubiektGT\DbMagazyn.cs:wiersz 3114
    w Mozart.Types.Magazyn.SetZam(String argTypDok, Int32& argDokId, String& argDokNr, String argKontrah, Int32 argMag, ZawDok[]& argZawDok, String argOpis, Decimal& argWart, Boolean argCzyTylkoStan, Boolean argAddRez, IEpilogDokumentu argEpilog, Boolean argCzyBlokStan) w L:\SourceCodes\Mozart-1.0\code\Mozart.Core\Types\Magazyn.cs:wiersz 1556
    w Mozart.Baza.Serwisy.ZleceniaProdukcyjneSerwis.PutRez(String argTyp, XpoZleceniaProdukcyjne argZlecProd, Boolean argCzyPp, ZawDok[] zawartosc) w L:\SourceCodes\Mozart-1.0\code\Mozart.DAL\Baza\Serwisy\ZleceniaProdukcyjneSerwis.cs:wiersz 209
    w Mozart.Baza.Serwisy.ZleceniaProdukcyjneSerwis.PutRez(String argTyp, XpoZleceniaProdukcyjne argZlecProd, Boolean argCzyPp, ZawDok[] zawartosc) w L:\SourceCodes\Mozart-1.0\code\Mozart.DAL\Baza\Serwisy\ZleceniaProdukcyjneSerwis.cs:wiersz 215
    w Mozart.Baza.Bilansowanie.rezerwuj(XpoZlecenia[] zleceniaDoRezerwacji) w L:\SourceCodes\Mozart-1.0\code\Mozart.DAL\Baza\Progs\Bilansowanie.cs:wiersz 1294

Scroll to Top