Oprogramowanie dla produkcji

Oprogramowanie dla produkcji jest istotną częścią przemysłu 4.0. Jego wdrożenie pozwala na wykorzystanie nowoczesnej technologii i tworzenie skuteczniejszych procesów. Zakłady produkcyjne mogą czerpać z niego dziesiątki korzyści w trakcie codziennych operacji. Czym jest oprogramowanie dla produkcji i co umożliwia?

Czym jest oprogramowanie dla produkcji?

Oprogramowanie dla produkcji to programy, które zostały zaprojektowane z myślą o skutecznym planowaniu, automatyzacji i obserwowaniu procesów na terenie zakładu produkcyjnego. Jest konieczne do tego, aby upraszczać codzienne czynności i integrować je ze sobą w taki sposób, aby zapewnić producentowi pełną świadomość tego, co się dzieje – w czasie rzeczywistym.

Pod słowami oprogramowania dla produkcji najczęściej kryje się część (moduł) systemu ERP, część (moduł) oprogramowania MES (manufacturing execution software), a także część (moduł) oprogramowania Business Intelligence.

Obecnie takie oprogramowanie jest nie mniej istotne niż same maszyny wykorzystywane do produkcji. Jest niezbędne do tego, aby móc konkurować na rynku z dużej wielkości przedsiębiorstwami. Aby podejmować świadome, dokładne i strategiczne decyzje, należy sporządzać raporty, prowadzić księgowość oraz stały monitoring zasobów. Wszystko to umożliwia korzystanie z oprogramowania produkcyjnego, które w rezultacie ma przełożenie na redukcję kosztów, zwiększenie sprzedaży i rentowności prowadzonego biznesu.

Co umożliwia oprogramowanie dla produkcji?

Oprogramowanie dla produkcji łączy ze sobą wiele przydatnych funkcji. Pierwszym z nich jest moduł umożliwiający planowanie produkcji, dzięki któremu można stworzyć harmonogram, a także kontrolować proces produkcyjny. Funkcja ta pozwala wyznaczyć początek i koniec poszczególnych etapów, co oznacza porządek oraz przewidywalność na terenie zakładu produkcyjnego.

Drugą funkcją oprogramowania produkcyjnego jest tworzenie procesów produkcyjnych. Umożliwia wyznaczenie liczby produktów, które mają zostać wyprodukowane, przydzielenie materiałów oraz wyznaczenie zespołu odpowiedzialnego za poszczególne etapy. W ten sposób można tworzyć wygodne podsumowania i prognozy przyszłych produkcji.

Kolejna funkcjonalność to monitoring, który umożliwia śledzenie procesów produkcyjnych z wcześniej wprowadzonymi wymaganiami. System udostępnia informacje na temat już wykorzystanych materiałów, a także określa ile czasu jeszcze pozostało do zakończenia produkcji danej partii.

Ważnym elementem oprogramowania dla produkcji są funkcje organizacyjne. Przy użyciu nadanych poszczególnym jednostkom kodów można określić wydajność i zdolność produkcyjną. Dodatkowo producent może określić jakie były straty wywołane awarią danej linii produkcyjnej bądź danej jednostki.

Korzyści płynące z wykorzystania oprogramowania dla produkcji

Automatyzacja i usprawnienie procesów biznesowych to głównie korzyści z wykorzystania oprogramowania dla produkcji. Nowoczesne systemy pozwalają na szybsze reagowanie na zmiany rynkowe, a także skuteczniejsze planowanie decyzji w sposób strategiczny.

Dochodzi do obniżenia kosztów operacyjnych, ponieważ wiele czynności wykonywanych ręcznie dzieje się automatycznie bez udziału człowieka. Przekłada się to na zwiększenie wydajności pracowników, którzy dotychczas mogli być zajęci kalkulacjami i prowadzeniem własnych notatek.

Ważnym atutem tego rodzaju rozwiązania jest minimalizacja pomyłek. Oprogramowanie dla produkcji eliminuje błąd ludzki, dzięki czemu wiadomo co do sztuki, ile potrzebne będzie zapasów, a także jakie będą koszty magazynowania.

Scroll to Top