Optymalizacja procesów produkcyjnych: sposoby na skuteczne podniesienie wydajności zakładu

Usprawnienie procesów produkcyjnych jest kluczowe do odniesienia sukcesu przez firmę produkcyjną. Zwiększenie wydajności zakładu polega na wprowadzeniu poprawek organizacyjnych, zmianach w sposobie pracy oraz modernizacji procesów przy użyciu nowoczesnego oprogramowania. Warto zwrócić uwagę na wszystkie z tych czynników, aby stworzyć przedsiębiorstwo sprawne pod względem finansowym, jak i rozwinięte w opinii zatrudnionych pracowników. W tym artykule znajdą Państwo najskuteczniejsze metody optymalizacji procesów produkcyjnych.

Metodyki pracy – najprostsze taktyki optymalizacyjne produkcji

Najszybszym sposobem na przyspieszenie pracy na terenie zakładu produkcyjnego jest mobilizacja. Pomóc mogą w tym metodyki pracy pozwalające na uproszczenie i usystematyzowanie poszczególnych procesów, tak aby każdego dnia każdy z członków zespołu miał świadomość trzech rzeczy: co zostało zrobione, co właśnie trwa i co zostało do zrobienia. Tak zdefiniowaną metodykę określa się jako Kanban. Dane zbiera się na tablicach (lub kartach).

Inną metodyką pracy jest One Piece Flow, który jest częścią tzw. zarządzania szczupłego (lean). Produkcja obejmuje jedynie jeden produkt. Produkt z danej partii jest wytwarzany, a następnie przekazywany do kolejnego etapu. Ci sami pracownicy cały czas otrzymują te same elementy. W ten sposób linia produkcyjna działa przez cały czas, działanie jest jednolite, procesy są przewidywalne i nie ma przerw w działaniu. Wiadomo wówczas, że praca osób na poprzednim stanowisku zajmie określoną ilość czasu. Nie dochodzi do sytuacji, gdzie nie ma niewykorzystanych mocy przerobowych.

Proces ciągłego doskonalenia – czyli wykorzystywanie informacji od pracowników

Organizacja zakładu produkcyjnego według zarządzania szczupłego pomaga znacząco podnieść skuteczność produkcji, zredukować koszty, a także konstruować procesy w oparciu o informacje zwrotne od pracowników. Jest to tak naprawdę niezbędne do tego, aby linia produkcyjna działała w powtarzalny i przewidywalny sposób. Aby wdrożyć proces ciągłego doskonalenia należy mieć na uwadze trzy kwestie:

  • zbieranie sugestii od pracowników zakładu i identyfikowanie problemów w procesach produkcyjnych,
  • wdrażanie poprawek optymalizacyjnych po wcześniejszej identyfikacji problemów,
  • sprawdzenie czy wprowadzone poprawki i optymalizacje przyniosły efekt.

Modernizacja procesów i technologii produkcyjnej

Technologia na terenie zakładu produkcyjnego powinna umożliwić śledzenie wielkości zamawianych i przetwarzanych zasobów. Jest to potrzebne po to, aby zarządzający byli w stanie ocenić, jaka ilość towarów będzie potrzebna przy najbliższych procesach produkcyjnych. Zdarzają się sytuacje, gdzie pewne rzeczy są nietrafnie oszacowane. Nowoczesne oprogramowanie takie jak ERP informuje na bieżąco o prognozach potrzebnych materiałów, niedoborach, a także wylicza statystyki i na ich podstawie przedstawia liczby w postaci wykresów.

Innym sposobem optymalizacji procesów produkcyjnych przez modernizację jest wdrożenie systemu DMS. Taki system pozwala tworzyć dokumentację techniczną niezbędną do tego, aby zrozumieć, jak powinien przebiegać proces produkcji. Jest to kompletne rozwiązanie informatyczne, którego kompleksowość pozwala na rejestrowanie, porządkowanie i klasyfikację dokumentów. W momencie wprowadzenia zmian zarządcy mogą weryfikować ich poprawność przez system kontroli wersji. Wszystkie dane i edycje są dokumentowane.

Poprawa procesów produkcyjnych pozwala znacząco podnieść wydajność zakładu i linii produkcyjnej. Istotne jest to, aby dobrać odpowiednią metodę do sytuacji.

Scroll to Top