[Błąd]–Mozart WWW błąd niewspieranej wersji Subiekt Nexo

[Rozwiązanie]

Do rozwiązania problemu powinno wystarczyć skopiowanie pliku:

Mozart.Nexo.MagazynWWW.dll

znajdującego się w katalogu Mozarta do katalogu bin WebDeploya.

[Opis]

Jeżeli po wgraniu nowej wersji Mozart WWW pojawia nam się poniższy komunikat to prawdopodobnie nie wgraliśmy aktualnej wersji biblioteki Mzoart.Nexo.Magazyn.

[Komunikat]

Błąd serwera w aplikacji ‘/’.

Niewspierana wersja Nexo, prosze zainstalować nową

Opis: Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web wystąpił nieobsługiwany wyjątek. Aby uzyskać dodatkowe informacje o błędzie i miejscu jego występowania w kodzie, przejrzyj ślad stosu.

Szczegóły wyjątku: Mozart.Nexo.MagazynWWW.MozartNexoNiewspieranaWersjaException: Niewspierana wersja Nexo, prosze zainstalować nową

Błąd źródła:

Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web został wygenerowany nieobsługiwany wyjątek. Informacje dotyczące pochodzenia i lokalizacji wyjątku można zidentyfikować przy użyciu poniższego śladu stosu wyjątku.

Ślad stosu:

[MozartNexoNiewspieranaWersjaException: Niewspierana wersja Nexo, prosze zainstalować nową]

   Mozart.Nexo.MagazynWWW.MagazynLoader.UtworzKonkretnyMagazyn(Magazyn magazyn) in L:\SourceCodes\Mozart-1.0\code\Mozart.Nexo\Mozart.Nexo.MagazynWWW\MagazynLoader.cs:52

   Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Helpers.MagazynAsp.ZalogujDoMagazynuBezOtwieraniaSesji(Session session) +401

   Mozart.Web.Core.Helpers.XpoHelper.GetNewSession() +52

   Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Views.RaportowanieOperacjiNewView.Page_Init(Object sender, EventArgs e) +12

   System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +51

   System.Web.UI.Control.OnInit(EventArgs e) +95

   System.Web.UI.Page.OnInit(EventArgs e) +13

   System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) +139

   System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +408

Informacje o wersji: Wersja Microsoft .NET Framework:4.0.30319; Wersja ASP.NET:4.7.3535.0

Scroll to Top