Program produkcyjny, a program do zarządzania produkcją

Program produkcyjny jest podstawą logistyki każdego zakładu pracy. Pozwala śledzić, analizować i planować wyniki oraz cały proces. Niestety – w klasycznej metodyce pracy w Excelu, zarządzanie produkcją jest skomplikowane i obfitujące w błędy. Te zaś przekładają się na obniżenie wydajności zakładu. Rozwiązaniem tego problemu jest specjalny program komputerowy do zarządzania produkcją. Większość czynności wykonuje on bowiem automatycznie, znacznie odciążając zarządcę zakładu.

Program produkcji – definicja

W znaczeniu najbardziej ogólnym – program produkcji oznacza kompleksowy wykaz rodzajów i ilości detali, podzespołów, zespołów i wyrobów, które produkujemy. Jest to bardzo ważne narzędzie w kontekście planowania pracy zakładu. Pozwala określić zapotrzebowanie i sprecyzować cele produkcyjne.
W celu optymalizacji całego procesu produkcyjnego program produkcji należy podzielić na następujące jednostki:
•    Seria produkcyjna – finalna liczba uzyskanych wyrobów, otrzymana poprzez podzielenie rocznego nakładu produkcji na mniejsze jednostki.
•    Partia produkcyjna – termin określający ogólną liczbę wytwarzanych detali w odniesieniu do jednorazowego nakładu czasu przygotowawczo-zakończeniowego.
•    Partia transportowa – jest wynikiem podziału partii produkcyjnej na mniejsze jednostki, które przekazuje się na kolejne stanowiska celem dalszej obróbki.
•    Pakiet obróbkowy – wyroby, które są razem obrabiane.
•    Operacja produkcyjna – konkretnie określone czynności, które pracownik (lub urządzenie) wykonuje na danym przedmiocie lub grupie przedmiotów.
Poprzez śledzenie, rejestrację i analizę poszczególnych jednostek programu produkcji możemy w optymalny sposób zaplanować i zoptymalizować cały proces. Jednak robienie tego za pośrednictwem tabelki w Excelu rodzi wiele komplikacji. W perspektywie czasu mogą one przynieść więcej strat, niż korzyści. Alternatywą dla klasycznej metodyki zarządzania produkcją jest wdrożenie w zakładzie dedykowanego programu komputerowego.

Program do zarządzania produkcją – jak działa i dlaczego warto go stosować?

Komputerowy program do planowania produkcji zbiera dane na temat jednostek programu produkcji, a także całego procesu produkcyjnego. Zestawia on ze sobą informacje, takie jak zapotrzebowanie, nakład i wiele innych elementów. Innymi słowy – wykonuje automatycznie wszystkie te czynności, które są najbardziej żmudne i stwarzają największe ryzyko błędu.
Gdy osoba zarządzająca dysponuje programem do zarządzania produkcją, nie musi poświęcać czasu i energii na obserwację i analizowanie danych. Otrzymuje konkretne wyniki analizy i może natychmiast podjąć działania. Dzięki temu wydajność zakładu pracy znacznie wzrasta. Odpowiednio skonstruowany program jest w stanie:
•    Zmniejszyć straty, poprzez planowanie nakładu produkcji adekwatnego do zapotrzebowania
•    Ułatwić zarządzanie halą produkcyjną, co zmniejszy ilość luk czasowych, gdy pracownicy nie mają określonych żadnych zadań
•    Lepiej wykorzystać przestrzeń magazynową, która nie będzie zajęta przez nadwyżki niesprzedanych towarów
•    Wyprodukować większą ilość potrzebnych detali w krótszym okresie czasu.
Pośrednio jednak program do planowania produkcji ułatwia także wiele innych procesów – jak chociażby załadunek, transport czy przyjmowanie dostaw materiałów. Również komunikacja i przepływ informacji stają się dużo bardziej efektywne. Dzięki temu wzrasta wydajność całego zakładu, a osoba zarządzająca ma więcej czasu na wykonywanie czynności, które bezwzględnie wymagają udziału człowieka. Żmudne zajęcia wykonywane są automatycznie.

Scroll to Top