[Błąd]–brak ustawionej opcji Włącz aplikacje 32-bitowe

[Rozwiązanie]

Rozwiązaniem problemu jest ustawienie w Menadżerze Internetowych Usług Informacyjnych (IIS), w Opcjach zaawansowanych Puli aplikacji ustawienia opcji Włącz aplikacje  32-bitowe wartości na True.

IIS > Pula aplikacji –> Włącz aplikacje 32-bitowe wartość True

image

[Opis]

Jeżeli po instalacji Mozart WWW serwer zwraca nam taki komunikat to prawdopodobnie, w konfiguracji serwera nie mamy ustawionej opcji Włącz aplikacje 32-bitowe.

[Komunikat]

Błąd serwera w aplikacji ‘/’.
________________________________________
Nie można załadować pliku lub zestawu ‘Mozart.Web.RaportowanieOperacji’ lub jednej z jego zależności. Próbowano załadować program w niepoprawnym formacie.
Opis: Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web wystąpił nieobsługiwany wyjątek. Aby uzyskać dodatkowe informacje o błędzie i miejscu jego występowania w kodzie, przejrzyj ślad stosu.

Szczegóły wyjątku: System.BadImageFormatException: Nie można załadować pliku lub zestawu ‘Mozart.Web.RaportowanieOperacji’ lub jednej z jego zależności. Próbowano załadować program w niepoprawnym formacie.

Błąd źródła:
Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web został wygenerowany nieobsługiwany wyjątek. Informacje dotyczące pochodzenia i lokalizacji wyjątku można zidentyfikować przy użyciu poniższego śladu stosu wyjątku.

Ślad ładowania zestawu: Poniższe informacje mogą pomóc w stwierdzeniu, dlaczego nie można było załadować zestawu ‘Mozart.Web.RaportowanieOperacji’.
OSTRZEŻENIE: rejestrowanie informacji o powiązaniach zestawów jest wyłączone.
Aby włączyć rejestrowanie błędów powiązań zestawów, ustaw wartość rejestru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) równą 1.
Uwaga: z włączeniem rejestrowania błędów powiązań zestawów wiąże się pewien spadek wydajności.
Aby wyłączyć tę funkcję, usuń wartość rejestru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].

Ślad stosu:
[BadImageFormatException: Nie można załadować pliku lub zestawu ‘Mozart.Web.RaportowanieOperacji’ lub jednej z jego zależności. Próbowano załadować program w niepoprawnym formacie.]
    System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) +0
    System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) +232
    System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean forIntrospection) +113
    System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) +23
    System.Reflection.Assembly.Load(String assemblyString) +35
    System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) +49

[ConfigurationErrorsException: Nie można załadować pliku lub zestawu ‘Mozart.Web.RaportowanieOperacji’ lub jednej z jego zależności. Próbowano załadować program w niepoprawnym formacie.]
    System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) +762
    System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAllAssembliesFromAppDomainBinDirectory() +259
    System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssembly(AssemblyInfo ai) +167
    System.Web.Compilation.BuildManager.GetReferencedAssemblies(CompilationSection compConfig) +238
    System.Web.Compilation.BuildManager.GetPreStartInitMethodsFromReferencedAssemblies() +78
    System.Web.Compilation.BuildManager.CallPreStartInitMethods(String preStartInitListPath, Boolean& isRefAssemblyLoaded) +334
    System.Web.Compilation.BuildManager.ExecutePreAppStart() +178
    System.Web.Hosting.HostingEnvironment.Initialize(ApplicationManager appManager, IApplicationHost appHost, IConfigMapPathFactory configMapPathFactory, HostingEnvironmentParameters hostingParameters, PolicyLevel policyLevel, Exception appDomainCreationException) +746

[HttpException (0x80004005): Nie można załadować pliku lub zestawu ‘Mozart.Web.RaportowanieOperacji’ lub jednej z jego zależności. Próbowano załadować program w niepoprawnym formacie.]
    System.Web.HttpRuntime.FirstRequestInit(HttpContext context) +552
    System.Web.HttpRuntime.EnsureFirstRequestInit(HttpContext context) +122
    System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestNotificationPrivate(IIS7WorkerRequest wr, HttpContext context) +737

________________________________________
Informacje o wersji: Wersja Microsoft .NET Framework:4.0.30319; Wersja ASP.NET:4.8.4330.0

Scroll to Top