Błąd po aktualizacji WWW (2022-01-26)

Błąd

Jeżeli po aktualizacji Mozart i Subiekt nexo Pro do najnowszej, oferowanej przez Insert wersji pojawi się komunikat błędu taki jak na samym dole artykułu to prawdopodobnie nie zostały zaktualizowane biblioteki odpowiedzialne za komunikację z bazą.

Rozwiązanie

Rozwiązaniem problemu jest skopiowanie pliku:

Mozart.Nexo.MagazynWWW.dll

z katalogu Mozart dla Subiekt nexo pro do katalogu z Mozart WWW

image

image

Komunikat

Błąd serwera w aplikacji ‘/’.
Niewspierana wersja Nexo, prosze zainstalować nową
Opis: Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web wystąpił nieobsługiwany wyjątek. Aby uzyskać dodatkowe informacje o błędzie i miejscu jego występowania w kodzie, przejrzyj ślad stosu.

Szczegóły wyjątku: Mozart.Nexo.MagazynWWW.MozartNexoNiewspieranaWersjaException: Niewspierana wersja Nexo, prosze zainstalować nową

Błąd źródła:

Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web został wygenerowany nieobsługiwany wyjątek. Informacje dotyczące pochodzenia i lokalizacji wyjątku można zidentyfikować przy użyciu poniższego śladu stosu wyjątku.

Ślad stosu:

[MozartNexoNiewspieranaWersjaException: Niewspierana wersja Nexo, prosze zainstalować nową]
    Mozart.Nexo.MagazynWWW.MagazynLoader.UtworzKonkretnyMagazyn(Magazyn magazyn) +197
    Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Helpers.MagazynAsp.ZalogujDoMagazynuBezOtwieraniaSesji(Session session) +401
    Mozart.Web.Core.Helpers.XpoHelper.GetNewSession() +52
    Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Views.Dokumenty.DodajDokumentDataPrzydatnosciView.Page_Init(Object sender, EventArgs e) in L:\SourceCodes\Mozart-1.0\code\Mozart.Web\Mozart.Web.OldRaportowanieOperacji\Views\Dokumenty\DodajDokumentDataPrzydatnosciView.aspx.cs:261
    System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +51
    System.Web.UI.Control.OnInit(EventArgs e) +95
    System.Web.UI.Page.OnInit(EventArgs e) +13
    System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) +139
    System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +408

Informacje o wersji: Wersja Microsoft .NET Framework:4.0.30319; Wersja ASP.NET:4.7.3770.0

Scroll to Top