Brak przypisanych uprawnień do operatora

Jeżeli podczas próby uruchomienia programu pojawi się komunikat:

Operator nie posiada przypisanych uprawnień.

Czy chcesz zalogować się jako inny operator?

image

To oznacza, że dany Użytkownik nie ma przypisanych uprawnień w programie Mozart. W tym celu należy zalogować się innym Użytkownikiem, który takie uprawnienia posiada (najczęściej Użytkownik Szef) i przypisać Użytkownikowi odpowiednią rolę.

image

image

image

Role stanowią wewnętrzne rozwiązanie Mozart-a, możemy je dodawać, poprawiać bądź usuwać (służą do tego przyciski na dolnej belce Listy ról) .

Po kliknięciu przycisku Dodaj/Popraw pojawia się:

image

Gdzie wpisujemy/modyfikujemy nazwę roli oraz zaznaczamy (przez dwukrotne kliknięcie na wybranym „kwadraciku”), które funkcjonalności będą dostępne dla rozpatrywanej roli.

Scroll to Top