Błąd WWW–problem po instalacji nowej wersji modułu WWW

Problem

Błąd wynika z braku aktualnej wersji biblioteki odpowiadającej za komunikację z systemem magazynowym.

Rozwiązanie

Należy skopiować z katalogu, z setupem programu odpowiednią bibliotekę

Mozart.Nexo.MagazynWWW.dll

dla pozostałych:

enova – Mozart.Magazyn.dll

subiekt/navireo – Mozart.DbMagazyn.dll

Komunikat

Server Error in ‘/’ Application.
Object reference not set to an instance of an object.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:

[NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.]
    Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Helpers.MagazynAsp.ZalogujDoMagazynuBezOtwieraniaSesji(Session session) +375
    Mozart.Web.Core.Helpers.XpoHelper.GetNewSession() +52
    Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Views.Railbohamet.RaportowanieOperacjiRailbohamet.Page_Init(Object sender, EventArgs e) +12
    System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +51
    System.Web.UI.Control.OnInit(EventArgs e) +95
    System.Web.UI.Page.OnInit(EventArgs e) +13
    System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) +139
    System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +408

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.7.3905.0

image

Scroll to Top