Rejestrowanie czasu pracy pracowników

Rejestrowanie czasu pracy pracowników pozwala na bardzo dokładne określenie ile czasu dany pracownik był obecny na terenie firmy. Nowoczesny program dla produkcji na tej podstawie może między innymi dokonywać naliczania wypłat, ale także obliczać nadgodziny. Jest to zatem niejako dziennik, w którym notowane są obecności poszczególnych pracowników. Co więcej program dla produkcji umożliwia stały śledzenie tego ile osób jest aktualnie w pracy, o której godzinie dany pracownik zakończył pracę oraz jakie wykonywał w tym czasie czynności zawodowe. Dzięki czemu można z łatwością przestawić plan działania w sposób zdalny.

Czemu warto rejestrować czas pracowników?

Nie trzeba samodzielnie czy też osobiście kontrolować pracowników, gdyż wykonuje to program dla produkcji. Co więcej w przypadku kiedy dany pracownik jest na terenie firmy jednak nie podejmuje stosownej pracy wówczas jest to również rejestrowane w programie. Co więcej rejestrowanie czasu pracy pracowników pozwala również na określenie czy dany pracownik dopuścił się spóźnienia lub też wyszedł wcześniej z przedsiębiorstwa. Dlatego nie trzeba czekać do końca miesiąca by wyjaśnić tego typu zachowania. Wszelkie spóźnienia czy też wyjścia przed czasem poszczególnych pracowników od razu zostają rejestrowane w programie. Widoczne są one na pulpicie, na którym zarządzać można całą linię produkcyjną oraz wszystkimi pracownikami. Dodatkowo rejestrowanie czasu pracy pracowników umożliwia także minimalizowanie ilości błędów, które wynikają z nie efektywnego wykorzystywania czasu pracy. Dlatego też program dla produkcji bardzo często wychwytuje negatywne zachowania poszczególnych pracowników. Na podstawie zebranych danych nierzadko okazuje się, że pracownicy na operacjach wykazują na przykład 100 lub 150 godzin na 200 godzin, które spędzają na terenie firmy. W statystykach wówczas jasno widać, że pracownicy zaniedbują swoje obowiązki lub też dopuszczają się celowych zaniedbań na niekorzyść firmy. Kontrolując czas pracy można określić za tym efektywność danego pracownika, wprowadzać zmiany kadrowe, które będą uzasadnione w związku z zebranymi danymi statystycznymi. Można również porozmawiać indywidualnie z pracownikami, których praca nie jest efektywna i prowadzi do powstawania strat finansowych w firmie.

Mając dane statystyczne z zakresu pracy poszczególnych osób można również wykorzystywać się w rozmowach o premię czy też podwyżki z pracownikami. Co więcej umożliwia to także określenie z przyczyn strat finansowych, które bardzo często wynikają z tego, że wiele godzin nie zostały przepracowanych przez pracowników. Tego typu sytuacje zdarzają się w firmach bardzo często i wynikające z różnych przyczyn. Dlatego też posiadający stosowne oprogramowanie można śledzić postęp pracy na liniach produkcyjnych, aby dzięki temu wyeliminować wszystkie błędy przyczyniające się do strat finansowych lub też straty materialnych przedsiębiorstwa. Jest to rzetelny sposób na określenie czy w przedsiębiorstwie konieczne jest wykonanie zmian kadrowych wynikających z zaniedbań poszczególnych pracowników.

Scroll to Top