Mozart Przetwarzanie procesów

Ogólna instrukcja :

· Ściągamy i uruchamiamy setup

clip_image002

· Wybieramy system magazynowy

clip_image004

· Kończymy instalację

clip_image006

Konfiguracja systemu

Po instalacji systemu konieczne jest skonfigurowanie połączeń do bazy oraz wybranych procesów:

· To robimy przy pierwszej instalacji albo przy zmianie parametrów systemów – przy aktualizacji nie jest to konieczne

· Obecnie proces ten wymaga modyfikacji plików tekstowych – niedługo będzie do tego dostępne narzędzie

Połączenie do bazy

Plik Mozart.WindowServices.PrzetwarzanieProcesow.exe.config

Interesują nas te sekcje :

<appSettings>

<add key=“magDb” value=“” />

<add key=“mozartDb” value=“” />

<add key=“operatorNazwa” value=“” />

<add key=“operatorHaslo” value=“” />

<add key=“sqlUser” value=“sa” />

<add key=“sqlPassword” value=“” />

<add key=“autentykacjaWindows” value=“” />

<add key=“nazwaSerwera” value=“” />

</appSettings>

<connectionStrings>

<add name=“BazaMozarta” connectionString=“Data Source=???;Initial Catalog=???;User Id=???;Password=???” providerName=“System.Data.SqlClient” />

</connectionStrings>

Przykład połączeń do bazy danych ( connection string ) są dostępne na tej stronie :

https://www.connectionstrings.com/sql-server/

Co do sekcji app settings to mamy takie klucze :

· MagDb – nazwa bazy magazynowej

· MozartDb – nazwa bazy Mozart

· Operator nazwa – nazwa użytkownika bazodanowego

· Operator haslo – haslo użytkownika bazodanowego

· Sql user – użytkownik sql

· Sql password – hasło użytkownika sql

· Autentykacja windows – czy system ma korzystać z logowanie windows true/false

· Nazwa serwera – adres serwa sql

Skąd brać informacje powyżej?

Otwieramy Microsoft SQL Server Menagment Studio. Zaraz po otwarciu mamy nazwę naszego serwera:

clip_image008

Wpisujemy ją w:

Data Source=

I w

<add key=“nazwaSerwera” value=

Następnie wciskamy connection i z listy znajdującej się po lewej stronie wybieramy nazwę bazy naszego Mozarta

clip_image010

Którą wklejamy tu:

<add key=“mozartDb” value=

Oraz tu

Initial Catalog=

Następnie w celu ustalenia hasła dla użytkownika SQL rozwijamy listę po lewej stronie i naciskamy prawym przyciskiem myszki na „sa” i wybieramy „properties” znajdujące się na samym dole listy

clip_image012

Dalej zmieniamy hasło użytkownika (proponowane sa) i odznaczamy okienko z „enforce password policy” i zatwierdzamy przyciskiem OK.

clip_image014

Wracamy do naszego pliku i wpisujemy „sa” w następujące miejsca:

clip_image016

clip_image018

Następnie wpisujemy „false” w następującym miejscu

clip_image020

W przetwarzaniu procesów wpisujemy tam nazwę użytkownika i hasło dla użytkownika subiektowego

clip_image022

Po wykonaniu poprzednich kroków potrzebujemy nazwę bazy Subiektowej. W tym celu wracamy do programu i wyszukujemy z listy. Jeśli nie jesteśmy pewni, która baza jest skonfigurowana, to możemy to sprawdzić w pliku, do którego dochodzimy drogą: NASZA BAZA MOZARTA – DATABASE DIAGRAM – DATABASE – dbo.xpoParam, na który naciskamy PPM i wybieramy „Select 100 rows” i nazwę bazy Subiekta znajdziemy poniżej:

clip_image024

Tak zdobytą nazwę bazy wpisujemy:

clip_image026

I to wszystko.

Konfiguracja procesów

Plik StructureMap.config

Domyślnie uruchomiony jest proces realizacji odłożonych raportów

Jeżeli chcemy uruchomić dodatkowe procesy to trzeba je odkomentować w sekcji

clip_image028

Uruchamianie aplikacji

Aplikację uruchamiamy przez plik

Mozart.WindowServices.PrzetwarzanieProcesow.exe

Można też uruchomić jako usługę windows ( wskazujemy ten sam plik przy instalacji )

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dotnet/framework/windows-services/how-to-install-and-uninstall-services

Dodatkowe kroki dla systemów magazynowych

Subiekt/Navireo

Brak

Nexo

Konieczne jest uruchomienie modułu Mozart.Nexo.LadowanieBilbliotek.exe

I wskazanie katalogu z deployment nexo – jak przy normalnym Mozart

clip_image030

Proszę wybrać opcję – x86

Enova

Tu niestety jest na ten moment najwięcej pracy. Po instalacji setup trzeba :

· Skopiować z katalogu Mozart plik Mozart.DbMagazyn.dll do katalogu z przetwarzaniem procesów

· Skopiować z katalogu z instalacją enova wszystkie pliki

Scroll to Top