Lista zmian 2022-08-12

TICKET 2774

Po wciśnięciu opcji „rozchód wewnętrzny surowców” pojawiał się błąd

Po zainstalowaniu nowego setupu, rozchód wewnętrzny surowców działa i przekierowuje do ekranu rozchodów, gdzie można wykonać poprawnie rozchód. (setup z dnia 03. 08.2022)

clip_image002

TICKET 2735

Dodanie pól własnych do raportów Mozart

Ten ticket wniósł tyle, że w Amadeuszu w konkretnych sekcjach mamy dodane pola dodatkowe, a mianowicie:

clip_image004

clip_image005

clip_image007

Zmiany te są już w każdym nowym setupie.

TICKET 2751

Pola dodatkowe w eksportowanym arkuszu excel

W tym tickecie należy ściągnąć najnowszą wersję pluginu Mozart.Dodatki.StrukturyImportEksportXlsx.zip i dodać go poprzez menu własne.

Teraz korzystając z tego pluginu, w arkuszu excel mamy również kolumny przeznaczone na pola dodatkowe.

clip_image009

TICKET 2764

Wyszukiwanie pracownika po nazwisku

Był z tym problem, obecnie został rozwiązany i wyszukiwanie pracownika po nazwisku (w trakcie przydzielania pracownika do zlecenia) znów działa:

clip_image011

Scroll to Top