Numer partii / dostawy / LOT

Jeżeli chcemy, aby w momencie raportowania wykonanej ilość można było nadać numer partii/dostawy/LOT to program Mozart Produkcja oferuje kilka rozwiązań:

a) Ręczne wpisywanie przez Użytkownika,

b) Automatyczne nadawanie wg. podanego algorytmu,

c) Podawane przez Operatora przy pomocy uproszczonego Interfejsu:

a. Ręcznie wpisywane lub

b. Przy pomocy czytnika i kodów kreskowych.

a) Ręczne wpisywanie przez Użytkownika

Najprostszy do uruchomienia, ale najbardziej czasochłonny i przez to niepolecany sposób to uruchomienie „Nowego sposobu realizacji zleceń” w Konfiguracji na zakładce Raportowanie:

clip_image002

Po przejściu w Konfiguracji na zakładkę Raportowanie należy zaznaczyć opcję „Czy korzystać z nowego sposobu raportowania?”:

clip_image004

Jeżeli wprowadziliśmy powyższe zmiany w konfiguracji to podczas raportowania pojawi się okno Podgląd produkcji, w którym będzie można podać Kod dostawy / numer partii / LOT, które pojawią się na dokumencie PW:

clip_image006

b) Automatyczne nadawanie wg. podanego algorytmu,

Drugim sposobem jest wprowadzenie kawałka logiki w Konfiguracji na zakładce Ekran zleceń konfiguracja, gdzie w sekcji Epilog zlecenia wprowadzimy kod, który będzie automatycznie, według zdanego algorytmu generował numer partii na dokumentach PW:

clip_image008

Podawane przez Operatora przy pomocy uproszczonego Interfejsu

Kolejnym rozwiązaniem jest możliwość skorzystania z uproszczonych interfejsów WWW. Przy ich pomocy Operator bezpośrednio na produkcji wprowadzi potrzebne dane. Może to zrobić

1. wybierając z listy,

2. wpisując,

3. poprzez sczytanie kodu kreskowego.

Scroll to Top