Instrukcje 2022, 42

IMPORT KOMPLETÓW

1. Stworzony został nowy plugin, za pomocą którego można zaimportować komplety z Subiekta GT, NEXO oraz Navireo.

2. Ściągamy nowy plugin i podłączamy go poprzez extramenu.

Konfiguracja:  poprzez wpisy w mozart.exe.config

<add key=”ImportKompletowPunktMonitorowaniaSymbol” value=”1″/>

<add key=”ImportZBazyNexo” value=”true”/>

Ten klucz jest wymagany ImportKompletowPunktMonitorowaniaSymbol jako wartosc nalezy podac symbol wydzialu na jaki maja byc importowane komplety
Drugi klucz ImportZBazyNexo ma być dodany tylko w przypadku bazy nexo.

3. Następnie po odpaleniu pluginu z listy „Własne” w programie pojawia się nam następujące okno clip_image002

4. Otwiera się powyższe okno, na którym widać nasze komplety, które mamy w subiekcie;
po rozwinięciu plusikiem kompletu, widać, co wchodzi w jego skład:

clip_image004

5. Po zaznaczeniu danej pozycji i wciśnięciu importuj – plugin importuje komplet; nie ma żadnego komunikatu.

6. Zaimportowany komplet znajduje się w składnikach – na wydziale, który wskazaliśmy w wierszu wpisywanym do mozart.exe.config
(u mnie półprodukty) i ze strukturą zaciągniętą z subiekta.

clip_image006

clip_image008

Scroll to Top