Mozart – dodawanie pól dodatkowych do wydruków zleceń

1. Uruchamiamy aplikację „Amadeusz”

2. Wciskamy przycisk „Konfiguracja raportów”, znajduje się on na górnym pasku głównego okna:

clip_image002

3. Po wciśnięciu przycisku „Załaduj raporty”, w nowo otwartym oknie wyszukujemy ścieżki do pliku Mozart.UI.dll (domyślnie: C:\Program Files (x86)\MozartIns). Po wciśnięciu interesującego nas pliku potwierdzamy operację przyciskiem „Otwórz”:

clip_image004

clip_image006

4. Po załadowaniu się listy, wyszukujemy wzoru który nas interesuje (w tym przypadku „OgolnyRaportDlaZlecen”), wciskamy go lewym przyciskiem myszy, a następnie używamy przycisku „Otwórz designer” aby otworzyć okno wyboru wariantu konfiguracji

clip_image008

5. Jeżeli wcześniej nie edytowaliśmy wydruków, lista wariantów powinna być pusta. Aby utworzyć nowy wzór używamy przycisku „Dodaj”. Następnie podajemy nazwę wariantu, zaznaczamy checkbox „Domyślna konfiguracja” i wciskamy „Zapisz”

clip_image010

6. Po zaznaczeniu nowo utworzonego wariantu wciskamy przycisk „Wybierz”

clip_image012

7. Powinno ukazać się nam nowe okno z edytorem wzoru. Dzięki niemu będziemy mogli dodać interesujące nas elementy wydruku. Po lewej stronie mamy do dyspozycji. W tym przypadku utworzone zostało pole z kodem kreskowym.

clip_image014

clip_image0168. Poza statycznymi napisami, możemy również przypisać elementom wartości pobierane dynamicznie. Aby to osiągnąć rozwijamy strzałkę znajdującą się w prawym górnym rodu nowo utworzonego elementu i wciskamy symbol trzykropka (…) po prawej stronie od rubryki „Wyrażenie”

9. W nowo otwartym oknie możemy wybrać element z listy który nas interesuje. W tym przykładzie dodane zostanie „PoleDodatkowe1”

Najpierw rozwijam zakładkę „DaneDodatkowe”, a następnie wyszukuje elementu „PoleDodatkowe1”

clip_image018

Wciskam je dwukrotnie. Dzięki temu na ekranie zaznaczonym na obrazku poniżej numerem 2 powinien pojawić się pożądany element.:

clip_image020

10. Po udanej operacji rubryka „Wyrażenie” powinna zostać zaktualizowana o dodany wcześniej element. Dodatkowo w prawym górnym rogu powinna pojawić się pomarańczowa ikona walca:

clip_image022

11. Ostatnim krokiem zostaje przypisanie poprawnej strony kodowania. Na początek, klikamy w utworzony na początku element (tutaj: kod kreskowy). Po prawej stronie ekranu w zakładce „Właściwości” klikamy ikonę koła zębatego i upewniamy się, że „Strona kodowa” ma wartość „Auto Charset”.

clip_image024

12. Gdy zakończymy edycję wzoru, możemy zapisać konfigurację do pliku za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+S, a następnie zamknąć edytor.

13. Na koniec, po utworzeniu zlecenia w aplikacji Mozart, na naszym wydruku powinno pojawić się dodane przez nas pole, które w tym przypadku wyświetla kod „12E-44a” przypisany do wcclip_image026ześniej przygotowanego składnika:

Scroll to Top