POLA DODATKOWE – STANDARDOWE

1. Pola dodatkowe standardowe można znaleźć w konfiguracji, do której należy przejść następującą drogą:

clip_image002

clip_image004

Następnie wybieramy pola standardowe:

clip_image006

Otwiera się nam okno, gdzie możemy wybrać z rozwijanej listy, gdzie chcemy skorzystać z pól dodatkowych:

clip_image008

Do wyboru mamy:

a) Towary

b) Zlecenia

c) Operacja wariantów

2. Pola dodatkowe – towary

Jeśli z rozwijanej listy wybierzemy opcję Towary, to rozwija się nam lista możliwych pól dodatkowych, które możemy dodać do ekranu towarów (składników).

clip_image010

Spośród pól dodatkowych możemy wybrać pola, które różnią się typami:

a) Tekstowe

b) Całkowite

c) Liczbowe

d) Logiczne

3. Pole dodatkowe standardowe – towary – tekstowe

Z listy wybieramy pole dodatkowe, które należy do typu tekstowego oraz wybieramy przycisk Modyfikuj

clip_image012

Po wciśnięciu Modyfikuj widzimy następujące okno, w którym to możemy wprowadzić nazwę pola dodatkowego, które chcemy żeby wyświetlało się na ekranie składników, zaznaczamy opcję Pokazuj pole, by było ono widoczne, oraz możemy wprowadzić wartości pola dodatkowego. Po wprowadzeniu następujących danych, zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

clip_image014

Następnie wychodzimy z konfiguracji zapisując wprowadzone przez nas pole i wchodzimy na ekran składników, gdzie widzimy, że wprowadzone przez nas nowe pole pojawiło się na ekranie:

clip_image016

Jeśli chcemy wprowadzić do tego pola konkretne dane dla danego składnika należy zrobić to w następujący sposób:

Wybieramy składnik z listy i wciskamy Popraw.

Wchodzimy w pole dodatkowe – standardowe

clip_image018

Jako, że jest to pole dodatkowe tekstowe, to pojawia się okno do wprowadzenia tekstu:

clip_image020

Po zapisaniu, treść wprowadzona w pole dodatkowe wyświetla się w tabeli:

clip_image022

4. Pola dodatkowe – standardowe – towary – całkowite

Przy typie całkowite wszystkie kroki wyglądają tak samo jak w powyższym z tą różnicą, że z listy pól wybieramy te o typie Całkowite

clip_image024

Całkowite, tak jak i w przypadku pól tekstowych, odnoszą się do danych, jakie możemy wprowadzić w daną tabelę. W tym wypadku dotyczy to liczb całkowitych (w tym te na minusie):

clip_image026

5. Pola dodatkowe – standardowe – towary – liczbowe

Zgodnie z powyższym, jedyną zmianą przy użytkowaniu, jest wybranie z listy typ Liczbowe

clip_image028

A dane jakie możemy wprowadzić, to liczby również te po przecinku

clip_image030

6. Pola dodatkowe – standardowe – towary – logiczne

W tym przypadku z listy wybieramy pole dodatkowe logiczne

clip_image032

Pola te służą do zaznaczania/odznaczania konkretnych towarów (składników). Z ekranu składników możemy jako wartość wprowadzić, to czy dany składnik ma być odznaczony, lub nie

clip_image034

Odznaczone pole będzie zaznaczone ptaszkiem, a te, które mają pustą wartość są wypełnione czarnym kwadratem

clip_image036

7. Pola dodatkowe – standardowe – zlecenia

Jeśli chcemy żeby pole dodatkowe pojawiało się na ekranie zleceń, to na początku wyboru, zamiast towarów, wybieramy zlecenia.

clip_image038

Mamy wówczas do czynienia z dokładnie takimi samymi rodzajami pól, jak w przypadku zleceń. Do pól tekstowych można wprowadzić dane z poziomu konfiguracji. Na razie reszta pól dodatkowych jest niekonfigurowalna. Jednak dane z pól dodatkowych wprowadzane na poziomie składników, są przenoszone bezpośrednio do zlecenia.

8. Pola dodatkowe – standardowe – operacje wariantów

Jeśli jednak wybierzemy pole dodatkowe na operacjach wariantu, to również mamy dokładnie takie same typy pól. Treść pola dodawana jest podczas dodawania operacji, czyli na ekranie składnika, należy wybrać składnik, nacisnąć Popraw, wejść w strukturę produktu, dodać operację:

clip_image040

Następnie wybrać daną operację ze słownika operacji lub dodać nową

clip_image042

Po wciśnięciu Wybierz, pojawia się nam okno, gdzie możemy wybrać pole dodatkowe standardowe

clip_image044

I dalej, tak jak w przypadku ekranu składniki, wyświetla się nam pole do wprowadzania danych zależnie od tego, jaki typ pola dodatkowego zaznaczymy uprzednio w konfiguracji. Tu poniżej pole tekstowe

clip_image046

Scroll to Top