Wybór magazynu z poziomu zlecenia

Wybór lub zmiana magazynu dla RW i/lub PW z poziomu zlecenia

Link do nagrania: https://youtu.be/SHUCfUXRcJ4

Poniżej opis w formie tekstowej.

1. W celu przydzielenia magazynu z poziomu zlecenia najeżdżamy na Punkt Monitorowania i wciskamy prawy przycisk myszy. Następnie wybieramy Wybór Magazynów.

image

2. W celu ustawienia zbiorczo jednego magazynu dla wszystkich towarów ze zlecenia, możemy skorzystać z rozwijalnych list na dole po lewej stronie dla Magazynu RW/Magazynu PW.

image

3. Jeśli potrzebujemy dla każdej pozycji ustawić inny magazyn, należy wybrać z listy najeżdżając na kolumnę Magazyn RW lub Magazyn PW.

image

Z tego miejsca dowolnie możemy zmieniać magazyny, po wybraniu odpowiedniego, zapisujemy w dolnym prawym rogu.

image

4. Drugim miejscem, gdzie możemy dokonać takiej zmiany jest, po wciśnięciu prawego przycisku myszy na Punkcie Monitorowania, opcja Rozchód Wewnętrzy Surowców.

image

5. Wyświetla się ekran, na którym wybieramy Dodaj.

image

6. Wyświetli się na lista składników, z której wybieramy ten, którego magazyn chcemy zmienić. I klikamy Wybierz.

image

7. Następnie pojawi się rozwijalna lista, wybieramy magazyn i zatwierdzamy wybór.

image

image

8. Po dodaniu magazynu dla Składnika, pojawi się on na liście z magazynem, który wskazaliśmy we wcześniejszym wyborze.

image

Po powrocie do opcji Wybór Magazynów, pozycja ta będzie widoczna na liście.

Scroll to Top