Mozart Produkcja–Import i/lub Eksport z Excela (arkuszy kalkulacyjnych)

Konfiguracja:

1. Należy ściągnąć najnowszy plugin, upewnić się, że wszystkie ściągnięte i wyodrębnione pliki są odblokowane (PPM na plik -> właściwości -> odblokuj -> zastosuj).

2. Wprowadzamy plugin przez plik Mozart.ExtraMenu.

Instrukcja

1. Aby skorzystać z Importu lub Eksportu, należy wejść na głównym ekranie w zakładce Własne, na plik o nazwie, jaką nadaliśmy w Mozart.ExtraMenu.

2. Po wybraniu naszego pluginu pojawia się poniższe okno:

clip_image002

Na powyższym oknie możemy zaznaczyć lub odznaczyć to co chcemy by zostało, bądź nie zostało eksportowane/importowane. Spośród możliwości możliwości, znajdziemy:

a) Słowiki operacji

b) Słowniki maszyn

c) Wydziały

d) Kartoteki

e) Operacje

f) Składniki operacji

g) Maszyny operacji

h) Maszyny towarów

i) Struktura.

Ponadto możemy skorzystać z poniższych opcji:

a) Przyciąć nazwę przekraczającą limit

b) Przepisać nazwę do opisu

c) Ustawić grupę kartotek

d) Nadpisać operację

e) Nadpisać strukturę.

EKSPORT

Aby wykonać eksport, należy wybrać przycisk „EKSPORT” na powyższym oknie. Wcześniej jednak należy przejrzeć czy na oknie zaznaczone zostały wszystkie potrzebne rzeczy, które mają zostać eksportowane z programu. Po naciśnięciu przycisku, program automatycznie przekierowuje nas na domyślna lokalizację, gdzie wyeksportuje pliki. Można oczywiście zmienić tą ścieżkę i wskazać utworzony wcześniej folder. Eksportowane pliki zapiszą się w formacie xlsx.

clip_image003

IMPORT

Aby zaimportować pliki do programu należy wybrać przycisk „Importuj”. Wcześniej należy się upewnić, że zostało zaznaczone na oknie wszystko co chcemy, alby było importowane z danego pliku. Następnie program przekieruje nas do okna, gdzie wybierzemy, z którego folderu, chcemy importować dane. Po wskazaniu folderu, pojawi się poniższe okno:

clip_image004

Po wciśnięciu „Start” zacznie się importowanie danych. Na środkowym pasku będzie można obserwować postęp naszego importu w procentach. Gdy import się zakończy, to pojawi się komunikat o zakończonym imporcie. Jeśli dane, które chcemy importować są już w systemie, a nie wybraliśmy na oknie startowym opcji nadpisania danych, to program wyświetli komunikat i zapyta, czy chcemy to zrobić.

clip_image005

EKSPORTOWANY DOKUMENT – PRZYKŁADOWE KARTOTEKI

W ząłączniku jest eksportowany plik kartoteki z przykładowymi danymi. Poniżej informacje w tabeli oraz miejsce W Subiekcie, skąd program informację eksportował:

1. KOD

2. NAZWA

3. TYP

4. OPIS

5. JEDNOSTKA

clip_image007

6. CENA EWIDENCYJNA

clip_image009

7. KOSZTY ZARZĄDU

8. MIEJSCE POWSTAWANIA KOSZTÓW

9. NORMA NA GODZINĘ

clip_image011

10. NARZUT MATERIAŁOWY

11. NARZUT ROBOCIZNY

clip_image013

12. NOTATKI

13. NR RYSUNKU

clip_image015

14. PRECYZJA

15. PRODUKT GOTOWY

16. TJ

17. TPZ

18. TKW

19. TYP STAWKI

20. STAWKA

21. KOD WYDZIAŁU

22. RODZAJ

clip_image017

Poniżej przykładowy wyeksportowany plika z informacjami z Wydziałów

clip_image019

Scroll to Top