Mozart Produkcja–formatowanie warunkowe

FORMATOWANIE WARUNKOWE

1. Z funkcji ZAOPATRZENIE, pojawiła się nowa możliwość formatowania danych zgodnie z preferencjami. Klikając prawym przyciskiem myszy na kolumnie BRAKI, przechodzimy do polecenia FORMATOWANIA WARUNKOWEGO.

clip_image002

2. REGUŁY WYRÓŻNIANIA KOMÓREK – tu formatujemy wybrane treści zgodnie z ich wartością.

clip_image004

clip_image006

clip_image008

Wybieramy jedno z poleceń, po czym wskazujemy wartość pożądana i znamiennik.

3. REGclip_image010UŁY PIERWSZYCH/OSTATNICH – tu możemy skorzystać z kolejnej opcji sortowania.

Przykładowo, wybierając opcje „10 pierwszych elementów”, możemy wyróżnić wybrane przez siebie elementy, podświetlając wartości graniczne zgodnie z preferencjami.

clip_image012

clip_image014

4. REGUŁY UNIKATÓW/DUPLIKATÓW – tu wskazujemy powtarzające się elementy lub te, które stanowią wyjątek, formatowanie jest analogiczne jak w poprzednich przykładach.

clip_image016

clip_image018

5. REGUŁY AKTUALIZACJI DANYCH – wybieramy warunek i wyróżnik aktualizacji.

clip_image020

clip_image022

clip_image024

6. PASKI DANYCH – po wybraniu koloru siatka automatycznie wyświetla paski wartości co upraszcza analizę danych.

clip_image026

7. SKALE KOLORÓW – użycie skali umożliwia wykorzystanie wielokolorowej siatki pasków wartości.

clip_image028

8. ZESTAWY IKON – dowolnie wybieramy odpowiadający nam symbol.

clip_image030

9. WYCZYŚĆ REGUŁY – usuwa wszystkie ustawienia formatowania warunkowego dla wybranego obszaru.

clip_image032

10. ZARZĄDZANIE ZASADAMI – wybieramy reguły formatowania dla poszczególnych składowych.

clip_image034

clip_image036

Scroll to Top