Błąd konfiguracji Mozart WWW (2023-03-28)

Problem

Podczas konfiguracji interfejsu WWW dla programu Mozart Produkcja, pojawia się komunikat błędu taki jak w sekcji Błąd.

Rozwiązanie

Należy upewnić się, że w pliku Web.Config mamy właściwie ustawioną wartość autentykacjaWindows

Plik Web.Config

Wiersz 28

<add key=”autentykacjaWindows” value=”false” />

Błąd

Błąd serwera w aplikacji ‘/’.
Ciąg nie został rozpoznany jako prawidłowa wartość logiczna.
Opis: Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web wystąpił nieobsługiwany wyjątek. Aby uzyskać dodatkowe informacje o błędzie i miejscu jego występowania w kodzie, przejrzyj ślad stosu.

Szczegóły wyjątku: System.FormatException: Ciąg nie został rozpoznany jako prawidłowa wartość logiczna.

Błąd źródła:

Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web został wygenerowany nieobsługiwany wyjątek. Informacje dotyczące pochodzenia i lokalizacji wyjątku można zidentyfikować przy użyciu poniższego śladu stosu wyjątku.

Ślad stosu:

[FormatException: Ciąg nie został rozpoznany jako prawidłowa wartość logiczna.]
    System.Boolean.Parse(String value) +12859989
    Mozart.Web.Core.Helpers.XpoHelper.GetDataLayer() +226
    Mozart.Web.Core.Helpers.XpoHelper.get_DataLayer() +92
    Mozart.Web.Core.Helpers.XpoHelper.GetNewSession() +10
    Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Views.DefaultMasterPage.Page_Init(Object sender, EventArgs e) +7
    System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +52
    System.Web.UI.Control.OnInit(EventArgs e) +97
    System.Web.UI.UserControl.OnInit(EventArgs e) +87
    System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) +142
    System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) +318
    System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +416

Informacje o wersji: Wersja Microsoft .NET Framework:4.0.30319; Wersja ASP.NET:4.8.4494.0

Scroll to Top