Jak zapobiec samoczynnemu wyłączaniu się Mozarta, po dłuższej bezczynności?


1. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, należy załączyć dwa elementy, tj.:

– z katalogu Logs w Mozarcie, plik z bieżącą datą,

– zrzut informacji z programu Podgląd zdarzeń/Event Viewier.

clip_image002

2. Następnie, ustawiamy filtr:

clip_image004

clip_image005

3. Po ustawieniu filtra, zapisujemy zdarzenie i dołączamy poniżej zaznaczony plik:

clip_image006

Scroll to Top