Mozart Produkcja – Harmonogramowanie – Planowanie realizacji zleceń

1. clip_image002Ekran główny:

Ekran jest podzielony na cztery elementy:

· 1 – jest to pole na którym wyświetlają się zaplanowane zlecenia. Wśród nich występuje podział na dwie grupy:

o Zwykłe – są to zlecenia z ilością większą niż 10

o Specjalne – zlecenia te mają przypisaną ilość mniejszą lub równą 10

· 2 – przycisk „Aktualizuj plan” służy do odświeżenia planu w sytuacji w której pojawiły się nowe zlecenia nieuwzględnione wcześniej na planie

· 3 – przycisk „Konfiguracja” otwiera okno na którym możemy sprecyzować parametry według których obliczany jest nasz harmonogram

· 4 – pole dające możliwość wyboru daty na którą chcemy „przeskoczyć”

2. Ekran z konfiguracją:

· clip_image0041 i 2 – w tych polach ustawiamy domyślne wartości Ilości pracowników i wydajności dla grup

· 3 – pole na którym wyświetlane są konfiguracje dla poszczególnych dni

· 4 – po wciśnięciu prawym przyciskiem myszy na daną komórkę w danej grupie(w tym przykładzie komórka to „Sobota 18 marca” w grupie „Zwykłe”) pojawi się lista akcji. Naciśnięcie opcji „New Recurring Appointment” spowoduje pojawienie się okna edycji nowej konfiguracji dla danego pola. Słowo kluczowe „Recurring” oznacza, że nasza konfiguracja będzie powtarzana cyklicznie w zależności od ustawień sprecyzowanych w następnych krokach. Jeżeli chcemy ustawić konfigurację wyłącznie dla jednego pola/dnia, wybieramy opcję „New Appointment

3. Ekran dodawania nowej konfiguracji:

clip_image006Po wybraniu opcji „New Recurring Appointment” powinny pojawić się dwa powyższe okna.

Na ekranie „Appointment Recurrance” możemy m.in:

· 2 – sprecyzować czas w jakim nasza konfiguracja będzie obowiązywać. Możemy to osiągnąć modyfikując godzinę w polach Start i End. W polu Duration dostajemy informację ile czasu dzieli Start i End

(np. Start = 12:00:00; End = 13:50:00; Duration = 110 minut)

W przypadku gdy po zamknięciu tego okna zajdzie potrzeba jego ponownego otwarcia możemy posłużyć się przyciskiem Reccurence (1)

· 3 – definiujemy tu powtarzalność naszej konfiguracji. Przykładowo wybierając zakładkę „Weekly”, ustawiając pole „Recur every …” na „1” oraz zaznaczając „sobotę” i „niedzielę” osiągniemy konfigurację powtarzającą się co tydzień i występującą jedynie w sobotę i niedziele

· 4 – są tu dostępne dodatkowe opcje takie jak:

o End by – ustawia datę po przekroczeniu której konfiguracja ma przestać być powtarzana

o End after – umożliwia ustawienie ilości cyklów przez które konfiguracja ma być powtarzana

o No end date – sprawia, że konfiguracja będzie wykonywana „w nieskończoność”

Po zakończeniu konfiguracji zamykamy okno. Teraz możemy ją dokończyć w drugim ekranie:

· clip_image0081 – w tym polu możliwa jest zmiana grupy do której przynależy konfiguracja

· 2 – pole dające możliwość konfiguracji Parametru wydajności

· 3 – pole dające możliwość konfiguracji Ilości pracowników

Po zapisaniu zmian, konfiguracja powinna zostać dodana do harmonogramu:

clip_image010

Scroll to Top