BPMN – Rozdział I

BPMN – Rozdział I

Wprowadzenie do pojęć procesu biznesowego i modelu procesu biznesowego.

BPMN to Business Process Model and Notation, jest to standard, którego podstawowym celem jest dostarczanie notacji do opisywania procesów biznesowych, w sposób czytelny i zrozumiały dla wszystkich. Modelowanie procesów w celu estymacji pracochłonności i ich automatyzacji. Proces biznesowy to sekwencja uporządkowanych czynności, których celem jest wytworzenie jakiegoś dobra – informacji, towaru usługi. Notacji do modelowania procesów jest kilka, najpopularniejsze to: BPMN, EPC i BPEL.

EPC (Even driven Process Chain) – wszytsko co można opisać w tej notacji, zawiera się również w BPMN, różnicą jest fakt, że BPMN posiada zdefiniowany formalnie metamodel i narzędzie do transformacji modeli (np. MOLA), na inne modele lub na gotowe fragmenty oprogramowania. BPMN 2.0 z założenia jest notacją, która ma służyć do specyfikowania procesów wykonywalnych, czyli jest jak kod w języku programistów – teoretycznie można go uruchomić. BPEL, czyli Business Process Execution Language – stworzona wyłącznie do opisywania wykonywalnych procesów biznesowych. EPC jest częścią kompleksowej metody analizy ARIS, która pozwala na dużo szerszą analizę bizesową wielu zagadnień, istotnych w kontekście procesów biznesowych. Podsumowując EPC jest bardziej „dla biznesu”, a BPMN „dla IT”.

Prace projektowo-programistyczne wymagają przeprowadzenia analizy biznesowej. Wyróżniamy przynajmniej 3 poziomy szczegółowości modelu w notacji BPMN 2.0:

– Model poglądowy — służy jedynie przedstawieniu ogólnego przebiegu procesu biznesowego, bez wnikania w jakiekolwiek zagadnienia techniczne, takie jak typy zadań, parametry bramek i przepływów warunkowych, typy zdarzeń, nierozwinięte podprocesy, nieprezentowane obiekty danych.

– Model analityczny -służy do oceny rozmiaru prac niezbędnych do opracowania i wdrożenia procesu w postaci wykonywalnej; określone są typy zadań i zdarzeń, podprocesy są rozwinięte, obiekty danych są prezentowane na modelach, ale nie mają definicji.

– Model wykonywalny – służy do precyzyjnego opisania procesu wykonywalnego, a więc zdefiniowane są wszystkie jego czynności składowe, typy zadań i zdarzeń, parametry bramek w procesie, obiekty wraz z ich definicjami itd.

Należy wskazać jeszcze poziom wstępny, czyli etap, w którym nie istnieją żadne, graficzne modele, a jedynie zdawkowe, opisy tekstowe procesów.

Scroll to Top