Generowanie PW – Ekran WWW wybór magazynów

Po wprowadzeniu skryptu „INSERT INTO CacheDostawy (Ilosc, IloscPozostala, IloscZadysponowana, KodDostawy, Towar) VALUES (6, 5, 1, ‘KodDstw123’, 1)” oraz upewnieniu się, że w bazie danych Mozarta w tabeli CacheDostawy są przykładowe wpisy, możemy skorzystać z Ekranu WWW do wyboru magazynów i generowania PW.

1 – tu należy wprowadzić kod dostawy,

image

2 – następnie Pobierz Towar,

3 i 4 – pola symbol towaru i ilość towaru, podstawiają się automatycznie po wpisaniu kodu dostawy.

5 – tu należy wskazać Magazyn źródłowy – czyli ten, który będzie widniał na dokumencie RW.

image

1 – szablony do wyboru,

2 – grupa Kompletacja, tu po wybraniu szablonu podstawiają się dane tj.: Symbol, ilość, cena.

W razie potrzeby możemy edytować wartości pól: Symbol pozycji do kompletacji, Ilość, Cena oraz Magazyn.

Następnie wciskamy przycisk ‘Dodaj pozycje’. Do tabelki ‘Pozycje do kompletacji’ zostanie dołączona nowa pozycja.

image

Następnie wciskamy przycisk ‘Drukuj Etykietę (wszystkie pozycje)’ i na wydruku pojawią się wszystkie pozycje zawarte w tabelce.

image

Po przejrzeniu wydruku wracamy na widok WWW i wciskamy przycisk ‘realizuj’. Oczekujemy stosownego komunikatu po którym dane w grupie ‘Kompletacja’ zostaną wyczyszczone.

Scroll to Top