Mozart Produkcja–zbiorcza instrukcja 2023-09

Spis treści

Generowanie i rezerwowanie półproduktów.. 2

Mechanizm uzupełniania danych w arkuszu kalkulacyjnym.. 3

Automatyczna agregacja. 4

Globalna ścieżka do załączników.. 5

Mozart – zmiana sposobu logowania. 6

Generowanie i rezerwowanie półproduktów

1. Na każdym zleceniu, możemy skonfigurować, czy półprodukty mają być generowane i rezerwowane. W tym celu, po utworzeniu nowego zlecenia produkcyjnego, przed wykonaniem Właściwego bilansowania, należy wybrać opcję z menu podręcznego: „Wybór składników do produkcji”.

clip_image001

Pojawi się okno z możliwością edycji, odznaczenia (automatycznie zaznaczone są wszystkie pozycje), na które nie chcemy wykonywać rezerwacji.clip_image003

Mechanizm uzupełniania danych w arkuszu kalkulacyjnym

1. Mechanizm uzupełniania danych w arkuszu kalkulacyjnym, to plugin, dzięki, któremu możemy eksportować dane ze zleceń do arkusza kalkulacyjnego. Po podpięciu plików pluginowych i wybraniu polecenia z Menu Własne w Mozarcie, pojawi się okienko:

clip_image005

Wybierając pole z trzema kropkami, wskazujemy ścieżkę do pliku, do którego chcemy eksportować dane. Następnie wybieramy „Zaktualizuj”. Po zakończeniu procesu pojawi się komunikat o zakończonej aktualizacji. Przenoszą się dane tj., uwagi, odbiorca, nr zleceń czy ilości do wykonania.

Automatyczna agregacja

1. Automatyczna agregacja to usługa, która analizuje ZK i jeżeli na ZK są pozycje, na które są otwarte, ale nie zbilansowane zlecenia, to narzędzie dodaje ilość z ZK do istniejących zleceń.

2. Kroki postępowania:

3. 1. Sprawdzamy ZK

4. 2. Pojawia się nowe ZK

5. 3. Jeżeli pojawiło się nowe ZK to:

6. 3.a. Tworzymy z niego zlecenie

7. 3.b. Jeżeli jest już zlecenie na pozycję z ZK, to dodajemy ilość z tego ZK do istniejącego zlecenia.

8. Wymaga nowego setupu i wpisu do konfiguracji Config:

clip_image006

clip_image008

9. Moduł tworzy dla zleceń na ten sam produkt i wariant agregacje zleceń. Jeżeli nie ma agregacji to tworzy nową, jeżeli jest to dodaje nowe zlecenie agregujące.

clip_image010

Globalna ścieżka do załączników

1. W konfiguracji Mozarta jest nowa sekcja konfiguracji zasobów sieciowych.

clip_image012

2. Umożliwia ona skonfigurowanie polaczeń do zasobów sieciowych, by móc z niej skorzystać należy wskazać:

-nazwę z wykorzystaniem ip/nazwy (katalog),

-domenę,

-użytkownika i hasło.

clip_image014

3. W celu zaktualizowania załączników, należy wykonać na bazie zapytanie :

‘Z:\Share\!test’ – sciezka lokalna

‘\\192.168.3.88\!testNetworkShare’ – sciezka sieciowa

clip_image016

Mozart – zmiana sposobu logowania

Aby przełączać się między dwoma sposobami logowania w Mozarcie należy wykonać następujące kroki:

1. Wchodzimy do folderu instalacyjnego Mozarta (domyślnie: C:\Program Files (x86)\MozartIns)

2. Odszukujemy pliku Mozart.exe.config i otwieramy go przy pomocy dowolnego edytora tekstu

3. Odszukujemy sekcji <appSettings> a w niej klucza <add key=”Subiekt.ZalogujFormularzem” value=”true”/>

(UWAGA: jeżeli nie ma go w tej sekcji przeklejamy go z powyższego szablonu; ważne jest żeby znajdował się on między tagami <appSettings> a </appSettings>)

clip_image018

4. W zależności od potrzeby, ustawiamy wartość klucza (value) na true lub false:

· value=”true” – logowanie do Mozarta będzie odbywało się przy pomocy wewnętrznego formularza

clip_image020

· value=”false” – logowanie będzie odbywało się przy pomocy okna logowania Subiekt

clip_image022

Scroll to Top