Raportowanie z Harmonogramem–2023-010-04

Raportowanie z Harmonogramem

1. Po zalogowaniu się do Raportowania, należy w pierwszej kolejności wprowadzić Kod Pracownika, tak by wyświetliło się imię i nazwisko osoby, która będzie raportować zlecenie.

clip_image002

2. Następnie z panelu po prawej stronie, z listy wybieramy zlecenie i opcje „dodaj”, tak by nr wybranego zlecenia pojawił się w rubryce „kod zlecenia”.

clip_image004

clip_image005

3. Po wprowadzeniu tych danych możemy po kolei wskazać, wybierając z rozwijalnych list:

– Przyczynę błędu,

– Operację, (jeśli chcemy dodać nową korzystamy z polecenia „Dodaj”),

– Ilość operacji (tu wskazujemy liczbę operacji do wybranego zlecenia),

– Maszynę operacji.

clip_image007

4. Możemy również, wprowadzać ręcznie informację w polach „Uwagi do operacji” i „Uwagi do raportu”.

clip_image009

Po wskazaniu wszystkich danych, wybieramy polecenie „Rozpocznij realizację”.

Po zakończeniu, wybieramy „Zakończ realizację” – ważne by sprawdzić czy mamy wprowadzone wszystkie dane, przy zamykaniu raportu.

Scroll to Top