Raportowanie z pomiarem czasu–Moduł WWW 2023-10-06

Raportowanie z pomiarem czasu

1. Okno Raportowania w wersji przeglądarkowej, z możliwością pomiaru czasu trwania operacji, dla konkretnego zlecenia.

image

2. Kod pracownika – jest to pozycja, którą odnajdziemy w Słownikach w Mozarcie (słowniki – pracownicy – podstawowe – pokaż). Wpisujemy (lub zczytujemy skanerem) pozycję „kod kreskowy”.

image

3. Następnie w polu „kod kreskowy”, zczytujemy z karty zlecenia kod kreskowy (wydruk z poziomu Mozarta – Drukuj Kartę lub w momencie przypisywania pracownika do zlecenia). W tym miejscu można również wprowadzić ręcznie nr zlecenia produkcyjnego.

image

Karta zlecenia.

image

Opcja wydruku karty zlecenia.

4. Po wprowadzeniu kodu pracownika i zlecenia, pojawią się dane, kolejno w 3 zakładkach:

– składniki zlecenia,

– operacje dla zlecenia,

– rozpoczęte operacje.

image

image

By rozpocząć nową operację w zleceniu, należy w zakładce „Operacje dla zlecenia”, wskazać operację i polecenie „Rozpocznij operację”.

Po jej rozpoczęciu będzie ona widoczna w zakładce „Rozpoczęte operację”.

image

5. W sytuacji, gdy chcemy wrócić do panelu i zakończyć operację, należy zwrócić uwagę, czy po odświeżeniu strony, pole z kodem pracownika nie jest puste. Jeśli chcemy wrócić do rozpoczętej operacji, wprowadzamy kod i przechodzimy do rozpoczętych operacji, do momentu ich zakończenia, będą one przypisane pod konkretny login pracownika i będzie liczył się czas trwania operacji. Jednocześnie z jednego panelu może korzystać kilka loginów.

6. Po zakończeniu operacji wygenerowany raport jest widoczny w zakładce „info o zleceniu”, na ekranie zleceń.

image

image

Korzystając z opcji „Popraw raport”, otworzymy podgląd raportu, który możemy modyfikować.

image

Scroll to Top