Powiadomienia o otrzymaniu nowego zamówienia od Klientów

Powiadomienia o otrzymaniu nowego zamówienia od Klientów na YouTube:

https://youtu.be/6cidTvAXdCY

1. Dostępna jest nowa funkcjonalność w Mozarcie, która wyświetla powiadomienia o nowych zamówieniach od klientów, które pojawiają się w systemie magazynowym. By uaktywnić taką funkcje należy ja włączyć w konfiguracji. W zakładce „Zdarzenia”, zaznaczamy checkbox „pokazuj zdarzenia”.

image

image

2. Po dodaniu nowego zamówienia od klientów, w dolnym lewym rogu pojawi się powiadomienie.

image

3. Korzystając z polecenia „Zdarzenia”, w prawym dolnym rogu na głównym ekranie, wyświetlimy listę zamówień.

image

Scroll to Top