Zmiana punktu monitorowania na otwartym zleceniu

Zmiana punktu monitorowania na otwartym zleceniu, nagranie można zobaczyć pod adresem:

https://youtu.be/wQSKF9tUDYc

1. W aktualizacjach Mozarta od 24.11.23, pojawiła się możliwość zmiany Punktu Monitorowania (wydziału), na otwartym zleceniu produkcyjnym, przed wykonaniem bilansowania właściwego i tylko dla półproduktów.

2. By skorzystać z takiej możliwości należy, na ekranie składników, na wysokości wybranego zlecenia, w menu podręcznym wybrać opcję „Dodatkowe – składniki zlecenia”.

image

3. Następnie otworzy się okno z dwiema zakładkami:

– operację – tu znajdziemy informację o stawkach dla operacji i produktów,

– produkty – w tej zakładce możemy zmienić wydział, korzystając z polecenia w dolnym prawym rogu, „zmień wydział”.

image

Scroll to Top