Zaraportowanie godzin pracy na podstawie kart pracy

Mozart Produkcja Zaraportowanie godzin pracy (jedna z możliwych opcji) na podstawie kart pracy, nagranie dostępne pod linkiem:

https://youtu.be/Q2_WO5f3Ozc

1. W celu zaraportowania godzin pracy danego pracownika z poziomu zlecenia, należy na ekranie zleceń, przy punktach monitorowania, wybrać prawym przyciskiem myszy

„przydziel: tylko wskazane podzlecenie”

clip_image001

2. Pojawia się okienko realizacji zlecenia, wybieramy KOD PRACOWNIKA i zaznaczamy checkboxy po prawej stronie, (jeśli nie potrzebujemy dodatkowych dokumentów) i zapisujemy.

clip_image002

3. Następnie ponownie prawym przyciskiem myszy wybieramy opcje RAPORT.

clip_image004

4. Z tego miejsca możemy wejść w zakładkę Pracownicy.

clip_image006

5. Pojawi się okno z listą pracowników.

clip_image008

6. Wybieramy okienko DODAJ, by wejść w RAPORT PRACOWNIKA.

clip_image010

Z tego miejsca, możemy wskazać pracownika, jego czas pracy, rodzaj wykonywanej operacji, czy maszynę.

Scroll to Top