Generowanie MM

Mozart Produkcja Generowanie MM instrukcje w formie nagrania można znaleźć pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=N3sEbghhq-c

1. W celu wygenerowania dokumentu MM, należy na zleceniu produkcyjnym, w ramach którego chcemy wykonać przesunięcie międzymagazynowe, w menu podręcznym, na wydziale, wybrać polecenie „wybór składników na produkcję”:

image

2. Następnie pojawi się ekran, w którym wskazujemy magazyny i ilości poszczególnych składników ze zlecenia, które chcemy przesunąć.

image

3. Należy pamiętać, by zaznaczyć checkbox „pokazywać półprodukty”. To na liście będą widoczne tylko półprodukty, znajdujące się w zleceniu.

Wygenerowane dokumenty MM, będą widoczne w systemie magazynowym.

image

Scroll to Top